Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákona o daních z příjmů

Senát minulý týden beze změn schválil novelu zákona o daních z příjmů, která především zvyšuje daňové zvýhodnění pro rodiny s více dětmi. Novela také osvobozuje od placení daně z příjmů malé solární elektrárny. Předpis nyní dostane k podpisu prezident, účinnosti by novela měla nabýt prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zvyšuje daňové zvýhodnění o 100 korun měsíčně na druhé dítě a o 300 korun měsíčně na třetí a každé další dítě. O zvýšení daňového zvýhodnění na děti jsme psali v samostatném článku.
Novela dále upravuje způsob zdanění u poplatníků provozujících malé výrobny elektřiny, zejména fotovoltaické elektrárny. Od začátku roku vstoupila v platnost rozsáhlá novela č. 131/2015 Sb. energetického zákona, která umožnila provozovat malé výrobny elektřiny s výkonem do 10 kW bez licence udělované Energetickým regulačním úřadem (ERÚ). Novela zákona o daních z příjmů reaguje na tuto změnu tím, že příjmy z elektřiny, na které nevyžaduje ERÚ licenci, budou zdaňovány jako ostatní příjmy podle § 10 odst. 1 písm. a). Podle tohoto ustanovení mohou být příjmy do 30 000 korun ve zdaňovacím období od daně z příjmů zcela osvobozeny. V současné době jsou příjmy z výroby elektřiny zdaňovány jako příjem z jiného podnikání podle § 7 odst. 1 písm. c).
Dalším novelizovaným ustanovením je § 24 odst. 2 písm. zr), kde se u veřejně prospěšných poplatníků zvyšuje limit na tvorbu fondu kulturních a sociálních potřeb z 1 % na 1,5 % úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců pro pojistné na sociální zabezpečení. V tomto případě novela reaguje na změnu vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb. Základní příděl, kterým je fond tvořen, se od 1. ledna 2016 zvýšil z 1 % na 1,5 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů.
Všechny tři výše uvedené změny se podle pozměňovacího návrhu garančního výboru Poslanecké sněmovny dají použít zpětně za celé zdaňovací období roku 2016.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.