Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

DPH: Kontrolní hlášení

Dnešním dnem končí lhůta pro podání kontrolních hlášení. Pro fyzické osoby, které jsou čtvrtletními plátci daně, se jedná o historicky první kontrolní hlášení. Všechny právnické osoby a také fyzické osoby, které platí DPH měsíčně, už budou kontrolní hlášení podávat potřetí. Kontrolní hlášení se podává výhradně elektronicky.

Institut kontrolního hlášení je v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, upraven v § 101c - § 101i. Nové paragrafy byly do zákona doplněny už k 1. lednu 2015, jejich platnost ale byla o jeden rok odložena. Povinnost podávat kontrolní hlášení má každý plátce DPH. Právnické osoby podávají kontrolní hlášení povinně jednou měsíčně, fyzické osoby měsíčně nebo čtvrtletně podle toho, jak často podávají daňové přiznání k DPH. Kontrolní hlášení musí být podáno vždy do 25 dnů po skončení zdaňovacího období. O kontrolním hlášení jsme již dříve podrobněji psali v tomto článku.
Za nepodání hlášení ve stanovené lhůtě hrozí poměrně vysoké sankce. Na četnou kritiku týkající se vysokých sankcí a neúměrně krátkých lhůt zareagovalo Ministerstvo financí přípravou novely zákona o DPH, která by ideálně mohla začít platit od poloviny roku 2016 a měla by se zpětně vztahovat i na případy před začátkem její účinnosti. Nejedná se o samostatnou novelu zákona o DPH, ale o přílepek k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona. Návrh nyní v Poslanecké sněmovně čeká na třetí závěrečné čtení. Novela navrhuje zavedení institutu vyloučení vzniku pokuty za nepodání kontrolního hlášení a institutu prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení. Finanční správa avizovala, že zatím nebude udělovat nejnižší pokutu ve výši 1000 korun za pozdní podání hlášení bez výzvy úřadu.
V kontrolním hlášení musí poplatník uvést všechny dodavatelské i odběratelské faktury nad 10 tisíc korun za příslušné zdaňovací období, tedy za předchozí měsíc nebo čtvrtletí. Všechny doklady na nižší částky se uvedou souhrnně jednou položkou. Cílem kontrolního hlášení je spárování faktur od odběratelů a dodavatelů, kteří jsou plátci DPH, a zjištění, zda dodavatel skutečně daň odvedl a odběratel tedy má nárok na vratku.
Všechny potřebné informace a formuláře, včetně pokynů a odpovědí na časté otázky najdete na webových stránkách Finanční správy v sekci Kontrolní hlášení DPH.

Související článek:
DPH - Kontrolní hlášení

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.