Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní

Jedním ze zákonů, které Poslanecká sněmovna na své poslední schůzi schválila, je i novela, kterou se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní. Novela byla schválena ve zrychleném režimu, tedy již v prvním čtení, ve středu 10. února 2016. Nyní bude novela odeslána k projednání do Senátu a následně k podpisu prezidentovi, platit by měla dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Novela reaguje na požadavky EU a sjednocuje postupy při automatické výměně daňových informací podle globálních standardů, které již jsou v souladu s požadavky USA na informace o bankovních účtech, tzv. FATCA. Americký zákon Foreign Account Tax Compliance Act (dále jen FATCA) je daňový zákon, který byl v USA přijat v roce 2010 a jehož účelem je zabránit americkým občanům vyhýbat se zdanění příjmů prostřednictvím jejich převodu do zahraničních finančních institucí a investic do zahraničních aktiv. FATCA ukládá finančním institucím smluvních států oznamovat stanovené informace o těch účtech vedených finanční institucí, kde majitel je občan Spojených států amerických. O FATCA jsme psali v tomto samostatném článku.
Schválená novela mění českou legislativu v souladu s požadavky EU, které již obsahují i požadavky podle FATCA. Novelou se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a zcela se ruší zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní, který řešil požadavky FATCA ještě dříve, než byly zapracovány do globálních standardů.
Novela byla na návrh vlády v Poslanecké sněmovně přijata již v prvém čtení podle § 90 odstavce 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, protože současný stav navyšuje náklady finančních institucí a zatěžuje klienty.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.