Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Zákon o Úřadu práce České republiky

Poslanecká sněmovna přehlasovala 9. února 2011 veto Senátu a schválila návrh nového zákona o Úřadu práce České republiky v původním znění. Zákonem se zřizuje centrální úřad práce, jemuž budou podřízeny krajské pobočky. Zákon musí ještě podepsat prezident republiky. Platit by měl od 1. dubna 2011.

V současné době je působnost úřadů práce vymezena v paragrafu 8 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Celkem v České republice působí 77 samostatných úřadů práce, které jsou podřízeny Ministerstvu práce a sociálních věcí. Jednotlivé úřady si zřizují detašovaná pracoviště, která působí přibližně ve 250 místech v oblasti zaměstnanosti a zhruba 400 místech v oblasti státní sociální podpory.
Návrh zákona předpokládá vznik jednoho centrálního úřadu práce, který bude podřízen ministerstvu. Úřad práce České republiky tedy nahradí dosavadních 77 samostatných úřadů práce. Nově vznikne také 14 krajských poboček a 226 kontaktních míst v pověřených obcích.
Zákon o Úřadu práce České republiky je poměrně krátký, obsahuje jen osm paragrafů. Jeho součástí je však 31 novel stávajících zákonů, například novela zákona o zaměstnanosti nebo zákona o státní sociální podpoře.
Důvodem pro sloučení dosavadních úřadů práce v jeden centrální úřad je podle předkladatelů zejména zefektivnit fungování úřadů práce a snížit náklady na jejich provoz. 

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.