Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Členství v bytovém družstvu získá dědic automaticky

Minulý týden zveřejnil Nejvyšší soud rozsudek z 26. ledna 2011, ze kterého jasně vyplývá, že přechod členství v bytovém družstvu na dědice není podmíněn jeho žádostí o členství. Toto přelomové rozhodnutí má být návodem pro soudy rozhodující při dědických sporech.

Až dosud bylo běžnou praxí, že dědic musel nejprve žádat o členství v družstvu, a teprve poté získal práva k bytu. Nejvyšší soud proto v rámci své sjednocovací činnosti rozhodl, že dědic, který dědí po zůstaviteli byt (členský podíl), je členem družstva automaticky dnem úmrtí zůstavitele, aniž by o členství žádal. Členství v bytovém družstvu přechází na dědice podle § 706 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, a to se všemi právy i povinnostmi. Závěr vyplývající z rozsudku Nejvyššího soudu platí pro všechny typy družstev.
Stejně se má postupovat i v případě, kdy je oprávněným dědicem stát. Pokud zemřelý majitel členského podílu byl sám a neměl dědice, přechází veškerá členská práva i povinnosti, včetně nájmu, na stát.
Rozsudek, který je pro soudy nižší instance závazný, najdete zde.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.