Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

DPH – uplatnění odpočtu daně bude vázané na držení daňového dokladu

Poslanecká sněmovna přehlasovala 9. února 2011 Senát a přijala novelu zákona o dani z přidané hodnoty v původní verzi. Sněmovna nesouhlasila s pozměňovacím návrhem Senátu, který se týkal uplatnění odpočtu daně. Podle schválené novely bude tedy od 1. dubna 2011 uplatnění nároku na odpočet daně z přidané hodnoty podmíněno držením daňového dokladu.

Pravidla pro uplatnění nároku na odpočet daně jsou definována v paragrafu 73 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Novela vkládá do zákona zcela nový text tohoto oddílu, který obsahuje několik věcných změn. Největší novinkou, která se dotkne téměř všech účetních, je změna obsažená v § 73 odst. 1 písm. a). Podle tohoto ustanovení nebude mít plátce nárok na odpočet daně, když nebude mít k dispozici příslušný daňový doklad. Od druhého čtvrtletí letošního roku už tedy nebude možné uplatnit odpočet v období, kdy došlo k uskutečnění zdanitelného plnění v případě, že do konce tohoto období plátce neobdržel zároveň i daňový doklad. Podle důvodové zprávy k novele zákona se zde promítá judikatura Soudního dvora Evropské unie, zejména rozsudku C-152/02 ve věci Terra Baubedarf.
Výjimkou jsou nároky na odpočet daně, kdy plátce daně přijme službu nebo zboží z jiného členského státu od osoby povinné k dani neusazené v České republice. V tomto případě není pro uplatnění nároku na odpočet daně držení daňového dokladu podmínkou. Plátce může nárok na odpočet prokázat jiným způsobem podle daňového řádu.
Nárok na odpočet daně nebude možné nově uplatnit také v případě, kdy přijatý daňový doklad nebude obsahovat údaje rozhodné pro výpočet daně nebo DIČ. Ostatní náležitosti bude možné stejně jako dosud prokázat jiným způsobem.

Související články:

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.