Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Sněmovna jednala o pohonných hmotách

Novelu zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot, schválila Poslanecká sněmovna 4. února 2011 už v prvním čtení podle § 90 odstavce 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Novela mimo jiné umožní České obchodní inspekci (ČOI) zveřejňovat podrobné informace o prodejcích nekvalitního benzinu a nafty.

Jedním z cílů novely bylo zvýšit informovanost motoristické veřejnosti o kvalitě pohonných hmot a ochránit trh před prodejem nekvalitních pohonných hmot. Proto návrh zákona obsahuje oprávnění pro Českou obchodní inspekci zveřejňovat na svých internetových stránkách pravomocná rozhodnutí týkající se čerpacích stanic, jejich provozovatelů, dopravců a distributorů pohonných hmot, u nichž kontrola zjistila, že jakost nebo složení prodávaných, vydávaných nebo přepravovaných pohonných hmot není v souladu se zákonem. ČOI se dlouhodobě zveřejňování seznamů čerpacích stanic s nekvalitním benzínem či naftou bránila právě z toho důvodu, že k tomu neměla oporu v zákoně. Přesto nakonec ČOI podlehla tlaku veřejnosti a v lednu letošního roku zveřejnila seznam kontrolovaných čerpacích stanic a subjektů, jimž byly za prodej nejakostních pohonných hmot v r. 2010 pravomocně uloženy pokuty. Seznam najdete zde. Po vstupu novely v platnost bude ČOI moci zveřejňovat i podrobnější informace související s nekvalitními pohonnými hmotami.

Novela také přináší některá opatření proti daňovým únikům v oblasti pohonných hmot. Protože se množily případy obchodování s pohonnými hmotami bez odvodů DPH, bude zaveden registr všech distributorů pohonných hmot. Distributoři se do něj budou muset nahlásit na příslušném celním úřadu. Firmy, které nemají sídlo v ČR, se budou hlásit u Celního úřadu pro Prahu 1.
Prodejci pak budou muset vést podrobné každodenní evidence stavu počítadel na každém prodejním stojanu. Od 1. července 2011 pak budou povinni předložit tyto údaje kdykoliv ke kontrole.
Zavádí se také přechodné období, po které bude ještě umožněn prodej benzínu s nižším obsahem biopaliv. To umožní provoz starších automobilů, jejichž motory nejsou uzpůsobeny vyššímu obsahu biopaliv. Toto přechodné období skončí 31. 12. 2018.
Novela nyní putuje do Senátu a poté bude předložena k podpisu prezidentovi, v platnost by měla vstoupit 15 dnů po vyhlášení ve Sbírce předpisů ČR.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.