Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákona o spotřebních daních

Poslanecká sněmovna schválila 4. února 2011 ve třetím čtení vládní novelu zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, která od příštího roku zvyšuje minimální sazbu daně z tabákových výrobků. Součástí předpisu je i novela zákona o lihu, která zpřesňuje podmínky pro pěstitelské pálení. Zákon musí ještě projednat Senát a podepsat prezident.

Hlavním cílem novely je implementace evropské směrnice 2010/12/EU, kterou se mění směrnice 92/79/EHS, 92/80/EHS a 95/59/ES o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků a směrnice 2008/118/ES. Uvedený předpis stanovuje nové minimální sazby daně z tabákových výrobků, které by měly platit od roku 2014, a upravuje strukturu spotřební daně z cigaret. Ministerstvo financí navrhlo navyšovat sazby daně v postupných menších krocích.
Novela zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, zvyšuje minimální sazbu spotřební daně od začátku roku 2012 u cigaret o pět haléřů za kus, u doutníků o deset haléřů za kus a u řezaného tabáku o 60 korun za jeden kilogram. Krabička cigaret by tedy měla od příštího roku zdražit přibližně o jednu korunu. Další změny jsou plánovány k 1. lednu 2014. Zvýšení se bude odvíjet od aktuálního kurzu eura vůči české koruně s cílem dosáhnout minimálních sazeb spotřební daně stanovených směrnicí.
Novela také ruší dosavadní osvobození emulzní nafty od spotřební daně. Emulzní nafta, která patří mezi ekologická paliva, byla od daně osvobozena v rámci tzv. pilotních projektů. Její výroba se však v současné době rozšířila natolik, že už povahu pilotního projektu nesplňuje.
Dále předpis ruší celý paragraf 118a, který se týká předzásobení tabákovými výrobky v případech, kdy má dojít ke změně sazby spotřební daně z cigaret.
V oblasti zdanění lihu se novelou do zákona vkládají ustanovení, která zpřesňují podmínky pro pěstitelské pálení. V zákoně bude výslovně uvedeno, že uplatnění snížené sazby daně pro líh obsažený v ovocných destilátech z pěstitelského pálení je vázáno na nepřekročení limitu 30 l etanolu na jednoho pěstitele za rok. Snížená spotřební daň pro pěstitelské pálení činí 14 300 Kč/hl etanolu.
Zpřesňující ustanovení týkající se pěstitelského pálení se doplňují také do zákona č. 61/1997 Sb., o lihu. Například se doplňuje, že ovoce použité pro domácí pálení bude muset být vypěstováno na pozemcích, které se nacházejí v České republice.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.