Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Změna zákona o provozu na pozemních komunikacích

Návrh na změnu zákona o provozu na pozemních komunikacích putoval Parlamentem téměř dva roky. Protože šlo o senátní návrh, prošel nejprve horní komorou Parlamentu. Poté byl postoupen Sněmovně, která do něj zapracovala některé vlastní pozměňovací návrhy a znovu ho poslala ke schválení do Senátu. Senát novelu vrátil Sněmovně se čtyřmi víceméně technickými návrhy na změnu. Poslanecká sněmovna včera novelu schválila ve znění navrhovaném Senátem a změna zákona tak bude čekat už jen na podpis prezidenta.

Hlavním cílem novely zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, která byla v průběhu projednávání upravena opravdu velkým množstvím pozměňovacích návrhů, je zjednodušení bodového systému a zmírnění postihů za nezávažné přestupky. Zároveň poslanci chtějí přísnější postihy za přestupky ohrožující zdraví nebo dokonce životy.
Novela zavádí povinnost jezdit v období od 1. listopadu do 31. března se zimními pneumatikami, ovšem pouze pokud na silnici bude sníh, led nebo námraza, případně pokud lze jejich výskyt na vozovce vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat.
Ruší se také značky informující o měření rychlosti jízdy městskou policií, ty zavedl Parlament předloni ve snaze omezit měření rychlosti pouze za účelem zvýšení příjmů do obecních rozpočtů.
I po vstupu novely v platnost zůstane v ČR tzv. nulová tolerance alkoholu za volantem. Při naměření alkoholu do 0,3 promile se bude stejně jako dosud udělovat pokuta ve výši až do 20 tisíc korun, ruší se ale tříbodová sankce za tento přestupek. Za větší množství alkoholu zůstává sedmibodový trest.
Bodový postih se ruší také při překročení povolené rychlosti v obci nejvýše o 5 km/h, mimo obec o 10 km/h. Pokuta až 2500 Kč za tento přestupek se nemění.

Další přijaté změny v bodovém systému:
  • Ze 6 bodů na 7 se zvyšuje trest za otáčení se nebo jízdu v protisměru na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla, za porušení zákazu vjezdu na železniční přejezd, za nepovolené předjíždění vozidla a za řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz.
  • Ze 4 bodů na 5 se zvyšuje trest za ohrožení přecházejícího chodce při odbočování mimo silnici, při vjíždění na silnici nebo při otáčení a couvání.
  • Ze 3 bodů na 5 se zvyšuje trest za ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého.
  • Ze 2 bodů na 4 se zvyšuje trest za nepoužití dětské autosedačky nebo bezpečnostního pásu.
  • Ze 7 bodů na 4 se snižuje trest za řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění.
  • Ze 3 bodů na 2 se snižuje trest za držení telefonního přístroje při řízení vozidla.
  • Bez ztráty bodu bude řešeno řízení motorového vozidla bez držení platného posudku o zdravotní způsobilosti, řízení vozidla bez přidělené registrační značky, nedovolená jízda po tramvajovém pásu, neoprávněné užití vyhrazeného jízdního pruhu, jízda bez dálniční známky, porušení ustanovení o osvětlení vozidla, neoprávněné užití výstražného světla modré nebo oranžové barvy a porušení zákazové nebo příkazové značky kromě zákazu překročení povolené rychlosti, zákazu předjíždění nebo zákazu zastavení a stání.
Novela nabude účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení ve Sbírce zákonů. Pokud prezident novelu podepíše, budou nová pravidla s nejvyšší pravděpodobností platit od 1. srpna letošního roku.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.