Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

DPH – možnost opravy daně u neuhrazených pohledávek

Rozsáhlá novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, která by měla začít platit 1. dubna 2011, zavádí také možnost opravy daně u neuhrazených pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení. Cílem této úpravy je především zlepšení podnikatelského prostředí v tuzemsku.

Novelu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, schválila Poslanecká sněmovna již koncem loňského roku. Senát ji projednal 26. ledna 2011 a Sněmovně ji vrátil se dvěma pozměňovacími návrhy. Ani jeden z nich se však opravných daňových přiznání netýká. Poslanecká sněmovna bude o senátních návrzích jednat 8. února 2011.
Novela o dani z přidané hodnoty upravuje možnost opravy daně u pohledávek za dlužníky, kteří jsou v insolvenci, v § 44 zákona č. 235/2004 Sb. Na základě tohoto ustanovení bude mít dodavatel možnost požádat o vrácení odvedené daně z přidané hodnoty, pokud mu jeho odběratel nezaplatil za dodané zboží nebo poskytnutou službu a insolvenční soud proti odběrateli zahájil insolvenční řízení. Opravu výše daně bude možné uskutečnit jen v případě splnění několika podmínek, a to: 
  • pohledávka vznikla v době nejpozději 6 měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku a dosud nezanikla,
  • dodavateli vznikla při uskutečnění zdanitelného plnění povinnost přiznat a zaplatit daň,
  • odběratel je v insolvenčním řízení a insolvenční soud již rozhodl o způsobu řešení úpadku,
  • odběratel a dodavatel nejsou osobami blízkými, kapitálově spojenými osobami, ani osobami, které podnikají společně například na základě smlouvy o sdružení,
  • dodavatel doručil dlužníkovi opravný daňový doklad,
  • dodavatel přihlásil tuto neuhrazenou pohledávku nejpozději ve lhůtě stanovené rozhodnutím soudu o úpadku, pohledávka byla zjištěna a v insolvenčním řízení se k ní přihlíží.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.