Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Kamery v bytových domech

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) vydal v lednu své stanovisko č. 1/2016 k umístění kamerových systémů v bytových domech. Stanovisko ÚOOÚ obsahuje pravidla, která jasně a stručně říkají, kam lze a kam nelze montovat kamery v bytových domech. Stanovisko reaguje na časté spory a obsahuje dřívější poznatky ÚOOÚ a také závěry vyplývající z aktuální judikatury Nejvyššího správního soudu.

Obecně řeší náležitosti týkající se pořizování záznamů kamerovými systémy a především pak zpracování takto získaných osobních údajů zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Instalace kamer se záznamem v bytových domech má svá specifika, která shrnuje právě stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 1/2016. Pro instalaci kamer v bytových domech musí mít vlastník či správce důvod, kterým jsou obvykle ochrana života a zdraví, ochrana majetku a prevence před vandalismem. Pořízení kamerového systému by navíc mělo být kombinováno s dalšími prostředky pro ochranu majetku, jako je např. zajištění zamykání v domě nebo osazení některých prostorů mřížemi. Ještě před spuštěním kamerového systému je jeho správce povinen oznámit zpracování osobních údajů podle § 16 zákona o ochraně osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů.
V každém okamžiku provozování kamerového systému se záznamem by správce měl mít souhlas všech obyvatel domu dotčených sledováním, souhlas je tedy třeba obnovovat např. při výměně nájemníků. Pouhý „souhlas většiny“, tj. usnesení společenství vlastníků jednotek či družstva není kvalifikovaným souhlasem dotčených osob ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů. Před spuštěním kamer pak musí být všichni obyvatelé domu, tedy majitelé bytů i nájemníci, informováni o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem je bude zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny, informace musí obsahovat všechny náležitosti podle § 11 odst. 1 a 2 zákona o ochraně osobních údajů. Monitorované prostory je třeba označit informačními tabulkami u všech vstupů. Na informační tabulce musí být uvedeno, že prostor je sledován kamerovým systémem, a zároveň musí být uveden kontakt na provozovatele systému. Pro přístup k osobním údajům musí být určen úzký okruh lidí a musí být přesně vymezeno, v jakých případech lze k záznamům přistupovat (např. jen při podezření na konkrétní trestnou činnost či přestupek).
Nejdůležitější je pak samotné umístění kamer a vymezení oblastí, které smí být monitorovány, aby nedocházelo k nepřiměřenému zásahu do práva na soukromí obyvatel domu. V zásadě bez problému lze kamery instalovat do společných prostor domu, jako jsou vstupní dveře do domu, vstupní chodby k výtahům a schodištím, výtahy a schodiště, sklepy a půdy a vchody do nich, garáže, kočárkárny, kolárny, prostory dopisních schránek, vnější plášť budovy a jeho bezprostřední okolí. Ve všech těchto případech je ale třeba důsledně dbát na nastavení kamerového systému a zejména úhlu záběru kamery tak, aby nebyly snímány vchody do jednotlivých bytů a veřejná prostranství (např. chodník a část ulice před domem).
Plné znění stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 1/2016 najdete zde.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.