Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Roční zúčtování daně

Termín pro roční zúčtování záloh daně z příjmů ze závislé činnosti se blíží a s ním i rozhodnutí, zda o něj požádat svého zaměstnavatele nebo zda podat vlastní daňové přiznání. Zaměstnanec musí zaměstnavatele požádat o provedení ročního zúčtování daně z příjmů nejpozději do 15. února 2016 a do stejného termínu musí také předložit veškeré potřebné dokumenty. Zaměstnavatel má pak povinnost provést zúčtování nejpozději do 31. března 2016 a v dubnu ve výplatním termínu mzdy za březen pak zaměstnanci vrátit případný přeplatek.

O roční zúčtování daně může podle § 38ch zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, požádat poplatník, který v roce 2015 pobíral příjmy ze závislé činnosti a zároveň:
  • pobíral mzdu jen od jednoho zaměstnavatele,
  • pobíral mzdu postupně od více zaměstnavatelů, ale v žádném období nepracoval současně u více zaměstnavatelů najednou,
  • podepsal postupně u všech těchto plátců prohlášení k dani podle § 38k odst. 4 a odst. 5 zákona o daních z příjmů,
  • písemně požádal o roční zúčtování posledního ze zaměstnavatelů v roce 2015, a to nejpozději do 15. února 2016,
  • nepodal nebo není povinen podat daňové přiznání podle § 38g zákona o daních z příjmů.
Do 15. února je také zaměstnanec povinen dodat potřebné dokumenty. Jde zejména o potvrzení o zdanitelných příjmech od všech předchozích plátců daně. Pozor, zákonná lhůta pro vystavení potvrzení o příjmech je podle § 38j odst. 3 deset dnů od podání žádosti, není tedy dobré žádat předchozí zaměstnavatele o potvrzení na poslední chvíli. Poplatník také doloží dokumenty, které prokazují jeho nárok na nezdanitelné částky a slevy na dani, jako např. potvrzení příjemce daru, potvrzení o bezplatném darování krve, potvrzení o úrocích zaplacených z hypotéky nebo stavebního spoření, potvrzení o příspěvcích zaplacených na penzijní připojištění, potvrzení o pojistném zaplaceném na soukromé životní pojištění. Dále pak doklady prokazující nárok na daňové zvýhodnění na dítě nebo slevu na manžela či manželku a od loňského roku nově také nárok na slevu za umístění dítěte, tzv. školkovné. O všem, co je možné do ročního zúčtování daně z příjmů zahrnout, budeme podrobněji psát v nejbližších dnech v samostatném článku.
Zaměstnavatel musí při splnění všech výše uvedených podmínek provést výpočet ročního zúčtování záloh nejpozději do 31. 3. 2016. Výpočtem může vzniknout nedoplatek, který zaměstnavatel u zaměstnance nevybírá, nebo přeplatek. Přeplatek může vzniknout jako přeplatek na dani nebo jako doplatek na daňovém bonusu. Přeplatek se zaměstnanci vrací, pokud je vyšší než 50,-Kč, a to nejpozději při zúčtování mzdy za březen, to znamená ve výplatním termínu v dubnu 2016.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.