Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Stavební technické normy už nebudou bezplatně přístupné

Ve Sbírce zákonů vyšla včera novela č. 91/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Součástí novely je ustanovení, kterým se ve stavebním zákoně ruší povinnost poskytovat veřejnosti bezplatně normy, na něž se zákon odkazuje. Novela č. 91/2016 Sb. začne platit patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy 15. dubna 2016.


Novela č. 91/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, souvisí se schváleným novým zákonem o posuzování shody u stanovených výrobků (psali jsme zde). Novela má zpřesnit některá ustanovení a také zrušit ustanovení, která by se díky novému zákonu o posuzování shody u výrobků stala duplicitními. Kromě zákona o technických požadavcích na výrobky, mění stručná novela č. 91/2016 Sb. také živnostenský zákon a zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě. Při projednávání v Poslanecké sněmovně byla na návrh garančního hospodářského výboru vložena do novely ještě drobná změna zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, tzv. stavebního zákona. Touto změnou se ze stavebního zákona vypouští ustanovení § 196 odst. 2, které uvádělo, že pokud tento zákon nebo jeho prováděcí předpis stanoví povinnost postupovat podle technické normy (ČSN, ČSN EN), musí být tato technická norma bezplatně veřejně přístupná.
Ustanovení § 196 odst. 2, které novela č. 91/2016 Sb. ruší, bylo do stavebního zákona přidáno v loňském roce v důsledku rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. V soudním sporu tehdy uspěl člen České pirátské strany Jakub Michálek se žalobou na Český úřad pro technickou normalizaci, který mu normy odmítal poskytnout. Soud navíc rozhodl, že normy, na které odkazuje stavební zákon, musí Úřad poskytnout v plném znění. Vydávání norem se ale řídí zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, který uvádí, že normy jsou rozšiřovány pouze za úplatu. Úřad pro technickou normalizaci se nicméně podřídil soudnímu rozhodnutí a texty příslušných stavebních norem zveřejnil. Podle ministra průmyslu Jana Mládka za to ale České republice hrozí vyloučení z mezinárodních normalizačních organizací, které nyní požadují, aby ČR doložila, že jsou zde dostatečně chráněna autorská práva k technickým normám. Podle ministra by navíc stavebnictví nemělo mít výhody před ostatními oblastmi, v nichž jsou technické normy plně zpoplatněny.
Vstupem novely č. 91/2016 Sb. v platnost, tedy dne 15. dubna 2016, dojde ke zrušení příslušného ustanovení ve stavebním zákoně a všechny technické normy se opět budou hradit.

Související článek:
Zákon o posuzování shody u výrobků

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.