Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí a k dani silniční

Dnešní den, tedy 1. únor 2016, je podle daňového kalendáře pro letošní rok posledním dnem, kdy je možné podat daňová přiznání k dani z nemovitých věcí a k silniční dani. O obou těchto povinnostech jsme již psali v samostatných článcích, dnes tedy přinášíme jen stručný souhrn jako připomenutí posledního možného termínu. U daně silniční se od loňského roku nic nezměnilo, u daně z nemovitých věcí k několika drobným změnám došlo.

Daň silniční
Náležitosti silniční daně řeší zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, a daňové přiznání se podává zpětně za uplynulý kalendářní rok. Do konce ledna je také nutné zaplatit případný nedoplatek daně, letos ale připadl 31. leden na neděli, termín se tedy posunul na pondělí 1. února 2016. Zálohy na daň jsou pak splatné  za jednotlivá čtvrtletí v termínech 15. dubna, 15. července, 15. října a 15. prosince. Podrobněji jsme o dani silniční psali v tomto samostatném článku.

Daň z nemovitých věcí
Daň z nemovitých věcí je upravena zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, a povinnost podat daňové přiznání mají letos všichni poplatníci, kteří v roce 2015 nově nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku, a také ti, na jejichž nemovitostech došlo v loňském roce ke změnám. Některé změny pak přinesla novelizace zákona, protože k 1. 1. 2016 začala platit většina ustanovení novely č. 23/2015 Sb. (psali jsme zde). Informaci MF ČR k nejdůležitějším změnám v zákoně najdete zde. Další informace MF ČR, kterou najdete zde, se týká zejména změn u garáží vystavěných odděleně od budov obytných domů. Podat daňové přiznání je nutné i v případě, že se pozemek zmenší nebo zvětší v důsledku digitalizace katastrálních map. Pozor také na změnu osoby poplatníka u tzv. pachtů, nově už nebude poplatníkem nájemce neboli pachtýř, ale vlastník pozemku. Naopak změna koeficientu nebo změna ceny půdy nejsou důvodem pro podání daňového přiznání, tyto změny zohlední správce při výpočtu daně automaticky. Do dnešního dne je také nutné finančnímu úřadu nahlásit příslušné údaje, pokud se poplatník rozhodne využít letošní novinku, kterou je možnost platby prostřednictvím SIPO. Zaplatit daň je pak nutné do konce května, více informací o dani z nemovitých věcí najdete v tomto samostatném článku.

Související články:
Silniční daň

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.