Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Zákon o posuzování shody u výrobků

Od 15. dubna 2016 začal platit zcela nový zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, který vyšel ve Sbírce zákonů 31. března 2016. Zákon č. 90/2016 Sb. upravuje obecné i technické požadavky na stanovené výrobky a práva a povinnosti jejich prodejců. Díky tomuto technickému předpisu může nyní vláda přejímat do českého právního řádu nové směrnice EU formou vládních nařízení. Dosud vyšlo ve Sbírce zákonů devět vládních nařízení o posuzování shody konkrétních výrobků.

Nový zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, se týká výbušnin, měřidel, vah s neautomatickou činností, výtahů, tlakových zařízení, jednoduchých tlakových nádob, zařízení k použití v prostředí výbuchu, rádiových zařízení, elektrických zařízení, osobních ochranných prostředků, lodní výstroje a rekreačních plavidel a vodních skútrů. Všechny výrobky spadající do těchto kategorií budou muset být vyrobeny v souladu s požadavky, které budou určeny vládním nařízením. Zákon č. 90/2016 Sb. také dává vládě pravomoc stanovit nařízením výjimku ze zákona a úřady dostanou možnost povolit prodej a provoz výrobků i bez posouzení shody, pokud jejich použití bude v zájmu bezpečnosti nebo pro experimentální účely. Příloha zákona pak obsahuje vzor prohlášení o shodě. Za porušení zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh jsou stanoveny vysoké sankce, fyzickým osobám bude hrozit pokuta až 20 milionů korun, právnickým osobám až 50 milionů korun.
Dosud ve Sbírce zákonů vyšlo na základě zákona č. 90/2016 Sb. těchto devět nařízení vlády:
  • Nařízení vlády č. 96/2016 Sb., o rekreačních plavidlech a vodních skútrech;
  • Nařízení vlády č. 97/2016 Sb., o technických požadavcích na výbušniny;
  • Nařízení vlády č. 116/2016 Sb., o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh;
  • Nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh;
  • Nařízení vlády č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh;
  • Nařízení vlády č. 119/2016 Sb., o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh;
  • Nařízení vlády č. 120/2016 Sb., o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh;
  • Nařízení vlády č. 121/2016 Sb., o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh;
  • Nařízení vlády č. 122/2016 Sb., o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.