Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela horního zákona

Pod č. 89/2016 Sb. vyšla ve Sbírce zákonů novela, kterou se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, tzv. horní zákon. Díky novele by měl stát dostávat více peněz z poplatků za povrchovou těžbu hnědého uhlí. Novela č. 89/2016 Sb. nabude účinnosti 1. ledna 2017.

Hlavním cílem novely č. 89/2016 Sb. je zvýšení podílu, který dostává stát z poplatků za povrchovou těžbu hnědého uhlí, a to z 25 procent na 67 procent. Zároveň se tím ale snižuje podíl obcí ze současných 75 procent na pouhých 33 procent. Toto snížení má být obcím kompenzováno zvýšením úhrady z dobývacích prostor s povolenou těžbou na 1000 korun za jeden hektar ročně, přičemž příjem z této úhrady bude v plném rozsahu patřit obcím. Podle důvodové zprávy k novele č. 89/2016 Sb. tak má být dopad na rozpočty obcí neutrální.
Zvyšují se také úhrady za vytěžené nerosty. Úhrady se nově budou počítat z množství vytěženého nerostu a ze sazby pro jednotlivé druhy nerostů. Poplatky už nebudou stanoveny přímo zákonem ale nařízením vlády, které může pružněji reagovat na případné změny ekonomické situace. Pro větší jistotu těžařů při plánování byla současně schválena pětiletá fixace těchto poplatků.
Na návrh hospodářského výboru Poslanecké sněmovny bylo také schváleno, že stát již nebude platit důlní záchranáře z peněz, které dostává za těžbu, a které mají být přednostně využívány na rekultivace a sanace škod po starých dolech. Důlní záchranáři budou placeni přímo ze státního rozpočtu.
Proti novele č. 89/2016 Sb. se ostře postavila Strana zelených, podle níž se poplatky za vytěžené nerosty navýšily málo a navíc v novele chybí návrh na zřízení speciálního sociálního fondu, který by horníkům pomáhal při ztrátě zaměstnání.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.