Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Kolektivní dohoda vyššího stupně

Koncem roku podepsal předseda vlády Bohuslav Sobotka se zástupci odborových svazů historicky první kolektivní dohodu vyššího stupně pro státní zaměstnance. Dohoda má zlepšit podmínky pro práci více než 69 tisíc státních zaměstnanců a mimo jiné jim přináší některé benefity včetně pěti dnů volna ze zdravotních důvodů, tzv. „sick days“. Dohoda je účinná od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016.

První kolektivní dohoda vyššího stupně je uzavřena mezi vládou ČR a Odborovým svazem státních orgánů a organizací, Českomoravským odborovým svazem civilních zaměstnanců armády, Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR a Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství. Dohoda se týká všech zaměstnanců, na něž se vztahuje zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, tzv. služební zákon. Již od poloviny roku 2015 platí vládní nařízení, které státním zaměstnancům přineslo nárok na další dny pracovního volna oproti zaměstnancům, jejichž pracovní poměr se řídí zákoníkem práce (psali jsme zde).
Nyní, díky nově uzavřené kolektivní dohodě vyššího stupně, dostanou všichni státní zaměstnanci ještě několik dalších benefitů navíc. Státní zaměstnanci tak nově mají od 1. 1. 2016 nárok na:
 • převedení části dovolené (max. 2 týdnů) z vážných důvodů do následujícího kalendářního roku;
 • služební volno v trvání 5 dnů ze zdravotních důvodů (tzv. sick days) bez předkládání dokladu o zdravotní neschopnosti;
 • pevně stanovené odměny při dovršení služebního výročí (10, 20, 30 a 40 let ve služ. poměru);
 • pevně stanovené odměny při životních výročích (50 a 60 let věku) a při odchodu do důchodu.
Služební úřady dále podle svých provozních možností musí zabezpečit zejména:
 • vybavení služebních úřadů kuchyňkami, nebo kuchyňskými kouty, hygienickými potřebami a poskytování ochranných nápojů;
 • vhodná opatření, v případě, že teplota v objektu, ve kterém státní zaměstnanec vykonává službu, dosáhne 28 stupňů Celsia a více;
 • potřebnou vybavenost a kulturu pracovního prostředí včetně optimálního pracovního prostoru a v případě potřeby zabezpečení bezbariérového přístupu;
 • úhradu nákladů na očkování proti infekční hepatitidě A a B u státních zaměstnanců, pokud jsou při výkonu služby vystaveni riziku nákazy;
 • vytvoření podmínek pro sportovní aktivity státních zaměstnanců a umožnění státním zaměstnancům bezplatné používání svých sportovišť a sportovních zařízení mimo dobu výkonu služby;
 • možnost využití rekreačních zařízení služebního úřadu pro rodinnou rekreaci státním zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům za ceny ve výši vynaložených nákladů a DPH;
 • stravování důchodcům - bývalým státním zaměstnancům, pokud to umožňují provozní podmínky a finanční zdroje služebního úřadu, a pobyt v rekreačních zařízeních v případě volné kapacity za stejnou cenu, jako u stávajících státních zaměstnanců. 
Na pracovištích, kde mají odbory se zaměstnavatelem uzavřenou vlastní kolektivní dohodu, mohou zaměstnanci získat ještě další výhody či benefity navíc. Pokud by však taková kolektivní dohoda byla pro zaměstnance méně příznivá než kolektivní dohoda vyššího stupně, má zaměstnanec nárok na podmínky dané právě kolektivní dohodou vyššího stupně. Plné znění kolektivní dohody vyššího stupně najdete zde.

Související články:

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.