Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

DPH - přenesení daňové povinnosti od 1. února 2016

Začátkem tohoto týdne vyšlo ve Sbírce zákonů nařízení vlády č. 11/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti. Novela rozšiřuje systém přenesení daňové povinnosti u daně z přidané hodnoty také na dodání plynu a elektřiny. Podle Ministerstva financí dochází u dodávek tohoto zboží k rozsáhlým karuselovým podvodům. Novela začne platit 1. února 2016.

Režim přenesení daňové povinnosti (tzv. reverse charge) spočívá v tom, že povinnost přiznat DPH se přesouvá z dodavatele na odběratele. V zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je tato oblast upravena v § 92a až § 92i. Zákon rozděluje použití režimu reverse charge na trvalé a dočasné. Trvalé použití tohoto režimu je uvedeno v zákoně v § 92b až 92e. Dočasnému režimu podléhá dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedené v nařízení vlády č. 361/2014 Sb. Seznam zboží a služeb, u kterých se uplatňuje režim přenesené povinnosti, je uveden v tabulce pod článkem.
Novela č. 11/2016 Sb., která začne platit už od začátku příštího měsíce, rozšiřuje dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti na odběratele o dodání plynu a elektřiny obchodníkovi. Uplatňovat ho budou pouze podnikatelské subjekty obchodující s těmito komoditami, fyzických osob se tento režim týkat nebude. Naposledy byl dočasný režim přenesení daňové povinnosti rozšířen v červenci a září loňského roku, a to o některé zemědělské plodiny (psali jsme zde).
Novela také doplňuje do § 2 nařízení vlády odstavec 5, podle kterého bude možné použít u vybraného zboží institut přenesení daňové povinnosti i v případě, že plnění bude nižší než 100 000 korun, pokud se na tom odběratel s dodavatelem písemně dohodnou. Ministerstvo financí tímto krokem vyhovělo podnikatelům, kteří upozorňovali na problémy s přesným určením limitu v některých případech.

Uplatnění režimu reverse charge od 1. února 2016
Trvalé použitíÚčinnost od
dodání zlata1. 4. 2011
provedení stavebních prací, včetně oprav1. 1. 2012
zboží uvedené v příloze č. 5 zák. o DPH,
např. dodání použitého materiálu, šrotu, odpadu
1. 4. 2011
dodání nemovitosti (dodavatel si zvolil zdanění)1. 1. 2016
Dočasné použití
převod povolenek na emise skleníkových plynů1. 4. 2011
dodání mobilních telefonů1. 4. 2015
dodání zařízení s integrovanými obvody1. 4. 2015
dodání herních konzolí, tabletů a laptopů1. 4. 2015
dodání surových či polozpracovaných kovů1. 4. 2015
dodání obilovin a technických plodin
1. 4. 2015 kukuřice a technické
plodiny (1. část),
1. 7. 2015 obiloviny a technické
plodiny (rozšíření o zbývající část),
1. 9. 2015 cukrová řepa
dodání plynu a elektřiny obchodníkovi1. 2. 2016

Související články:
DPH – přenesení daňové povinnosti na odběratele v roce 2015 a v roce 2016
Reverse charge - přenesení daňové povinnosti

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.