Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákona o významné tržní síle

Ve Sbírce zákonů vyšla 5. února 2016 novela č. 50/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití. Vládní novela má ochránit dodavatele před nekalými praktikami obchodních řetězců. Novela č. 50/2016 Sb. nabývá účinnosti třicátým dnem od jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy 6. března 2016.

Zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, byl Poslaneckou sněmovnou přijat koncem roku 2009 i přes veto prezidenta republiky, platit pak začal od 1. února 2010 a dosud nebyl novelizován. V době přijetí zákona jsme o něm psali v tomto článku. Nyní tedy poslanci a následně i senátoři schválili první novelu tohoto poměrně stručného zákona, jehož přílohy mají tvořit jakýsi etický kodex obchodníků. Kontrolu nad dodržováním zákona vykonává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.
Novelou č. 50/2016 Sb. se zpřesňuje definice pojmu významná tržní síla, nově půjde o postavení odběratele, které mu umožní vynucovat si vůči dodavatelům nějaké výhody při nákupu potravin, a to bez spravedlivého důvodu. Takového postavení odběratel nesmí zneužít. Za zneužití lze považovat např. požadování plateb za umístění zboží do prodejen, tzv. regálovné. Novela definuje jako další nová zneužití požadavky odběratele na provedení kontroly, auditu nebo rozborů potravin na náklady dodavatele. Výsledek úřední kontroly potravin pak musí odběratel respektovat, jinak se také bude jednat o zneužití postavení na trhu. Nově se také do zákona zavádí pojem aliance, kterým bude označena jakákoliv spolupráce odběratelů.
Novela č. 50/2016 Sb. také stanovuje konkrétní oprávnění Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, čímž by mělo dojít ke zrychlení správních řízení.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.