Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Upozornění MF ČR k dani z nabytí nemovitých věcí

Ministerstvo financí vydalo tento týden informaci k dani z nabytí nemovitých věcí, v níž upozorňuje, že k 1. 1. 2016 stále platí, že poplatníkem této daně je primárně převodce, tedy v případě prodeje prodávající. Sdělovací prostředky informovaly veřejnost o novele, podle níž má být poplatníkem vždy nabyvatel. Tato novela je však teprve v legislativním procesu, a pokud bude schválena, bude platit pravděpodobně až od 1. dubna 2016.

Novela zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, o níž média psala, je v současnosti předložena Poslanecké sněmovně, zatím však její návrh nebyl poslanci projednán ani v prvním čtení. Podle dosud neschváleného návrhu by skutečně měl být poplatníkem daně vždy nabyvatel nemovité věci, tedy kupující. Současně by mělo dojít k zániku institutu ručitele daně. Toto znění, pokud bude schváleno, však začne platit nejdříve k 1. 4. 2016.
Ministerstvo financí proto upozorňuje, že v této chvíli, resp. k 1. 1. 2016, platí ustanovení § 1 odst. 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, které říká, že daň při koupi nebo směně nemovitosti zaplatí převodce, pokud se s nabyvatelem v kupní nebo směnné smlouvě nedohodnou, že poplatníkem bude nabyvatel. Pokud má tedy být poplatníkem nabyvatel (kupující), musí být ze smlouvy zřejmé, že se na tom obě strany dohodly. Poplatníkem je tedy nyní primárně převodce vlastnického práva k nemovité věci.
Rozhodným dnem pro vznik daňově právního vztahu je pak den nabytí právního účinku vkladu do katastru nemovitostí a u nemovitých věcí nezapisovaných do katastru nemovitostí den účinnosti smlouvy.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.