Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Zvýšení nezabavitelných částek

Od 1. ledna 2016 došlo ke zvýšení tzv. nezabavitelné částky. Jde o část mzdy, kterou nelze postihnout exekuční nebo insolvenční srážkou. Nově se zvýšená nezabavitelná částka odrazí ve mzdách za měsíc leden, které budou zaměstnancům vypláceny v únoru. Letos díky zvýšení tzv. normativních nákladů na bydlení dochází také ke zvýšení nezabavitelných částek, čímž se mohou mírně snížit srážky z mezd.

Srážky se provádějí z čisté mzdy, a to tak, aby zaměstnanci vždy zůstala tzv. základní nezabavitelná, někdy též nazývaná jako nepostižitelná, částka. Nezabavitelná částka se podle nařízení vlády č. 595/2006 Sb. stanoví jako 2/3 součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel, a to bez ohledu na to, v jak velké obci dlužník skutečně žije. Pro rok 2016 zůstává životní minimum jednotlivce 3410 Kč a výše uvedené normativní náklady na bydlení se zvýšily na  5858 Kč (psali jsme zde). Nezabavitelná částka pro rok 2016 tedy činí 2/3 ze součtu částek 3410 a 5858, což je 6179 Kč (po zaokrouhlení).
K takto stanovené nezabavitelné částce se ještě přičítá její 1/4 na každou vyživovanou osobu, tedy 1544,67 Kč. Celkovou nezabavitelnou částku pak stanovíme jako součet nezabavitelné částky na povinného (6178,67 Kč) a všech nezabavitelných částek na vyživované osoby (1544,67 Kč na osobu). Částka, nad kterou se vždy srazí veškerý zbytek mzdy, je pro rok 2016 stanovena na 9268 Kč, jde o součet částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu. Srážkami ze mzdy musí být podle § 279 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, vždy nejprve uspokojeny tzv. přednostní pohledávky, mezi něž patří např. dluh vůči státu nebo nezaplacené výživné. Srážky lze uplatnit i z dávek nemocenského pojištění.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.