Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Další novela zákona o silničním provozu

Ve Sbírce zákonů vyšla 5. února 2016 novela č. 48/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, tzv. zákon o silničním provozu, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Novela č. 48/2016 Sb. nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení, tedy 20. února 2016.

Nejvýraznější a nejdiskutovanější změnou, kterou novela č. 48/2016 Sb. přináší, je nová povinnost chodců nosit reflexní prvky při pohybu na vozovce mimo obec při snížené viditelnosti. Povinnost použít reflexní oděvní prvek budou mít chodci při pohybu po krajnici nebo okraji vozovky mimo obec v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením. Prvky z retroreflexního materiálu musí mít chodec na sobě umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Pokud již takové prvky má přímo některá součást oblečení, je to dostačující.
Obce se v novele dočkaly pravomoci omezit provoz vozítek segway. Osoby, které se na nich pohybují, byly dosud podle zákona považovány za chodce. Nově budou mít vozítka svou zvláštní kategorii označenou jako "osobní přepravník se samovyvažovacím zařízením nebo obdobné technické zařízení", zkráceně jen „osobní přepravník“. Na osobním přepravníku se bude možné pohybovat na chodníku či stezce pro chodce nejvýše rychlostí srovnatelnou s rychlostí chůze. Zároveň touto jízdou nesmí dojít k omezení chodce. Obce budou mít možnost svým nařízením a dopravním značením omezit provoz osobních přepravníků tam, kde jsou pro jejich použití nevyhovující podmínky.
Po patnácti letech se také do zákona vrátí možnost zadržet malý technický průkaz přímo na silnici, a to v případech, kdy policista zjistí, že vozidlo může být kvůli špatnému technickému stavu nebezpečné. Po předložení dokladu ze stanice technické kontroly, který potvrdí odstranění závad, bude malý technický průkaz vydán řidiči okamžitě zpět.
Další změnou pro řidiče bude povinnost očistit před započetím jízdy čelní a přední boční skla vozidla od námrazy, sněhu či jiných nečistot a také odstranit kusy ledu a sněhu z vozidla a z nákladu, aby se během jízdy nemohly uvolnit a ohrozit jiné řidiče.
Do novely č. 48/2016 Sb. se dostal i tzv. cyklobalíček, který umožní cyklistům i autům pohyb po jedné komunikaci, tzv. cyklistické zóně. Auta zde nemohou cyklisty omezit a cyklisté naopak nemůžou autům bránit v průjezdu. V cyklistické zóně bude nejvyšší povolená rychlost 30 km/h. Řidiči také nebudou smět ohrozit cyklistu přejíždějícího pozemní komunikaci na přejezdu pro cyklisty.
Z dalších bodů, které novela č. 48/2016 Sb. obsahuje, můžeme jmenovat ještě např. vyšší sankce pro řidiče, kteří vjedou na železniční přejezd na červenou, nebo zpřísnění podmínek pro žáky a pro provozovatele autoškol. Mezi pozměňovací návrhy, které byly již při projednávání novely v Poslanecké sněmovně zamítnuty, patří např. povolení jízdy pod vlivem alkoholu cyklistům nebo opakovaný pokus o zvýšení povolené rychlosti na vybraných úsecích dálnic až na 150 kilometrů za hodinu. Opozice při schvalování novely č. 48/2016 Sb. kritizovala zvyšování pravomocí policie a také to, že se zákon o silničním provozu mění příliš často.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.