Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Registrační značky na přání

Od roku 2016 budou mít řidiči možnost nechat si na registrační značku svého vozidla vytisknout vlastní text. O osobní registrační značku bude možné za poplatek požádat na příslušném úřadu obce s rozšířenou působností v místě registrace vozidla. Ministerstvo dopravy vydalo tento týden tiskovou zprávu, v níž zodpovídá nejčastější otázky k problematice značek na přání.

Od 1. 1. 2016 začne po několika odkladech platit nový § 7b zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, kterým se zavádí tzv. registrační značky na přání.
Registrační značku na přání bude možné přidělit při splnění určitých podmínek za poplatek pět tisíc korun za jednu tabulku, tedy za 10 tisíc korun za automobil. Značka musí být kombinací velkých písmen latinské abecedy nebo arabských číslic a nesmí obsahovat hanlivé nebo pohoršující výrazy. Logicky také požadovaná značka nesmí být již přidělena jinému vozidlu. Ministerstvo dopravy nyní ve své tiskové zprávě vydalo tyto upřesňující informace:

obecné
 • žádosti o značky na přání lze podávat od 4. ledna 2016, tedy od prvního pracovního dne v novém roce;
 • žádosti budou přijímat a vyřizovat úřady obcí s rozšířenou působností v místě registrace vozidla;
 • v případě kladného vyřízení žádosti musí žadatel zaplatit poplatek a poté do 15 dnů obdrží značku;
 • konečné posouzení a schválení textu značky na přání bude na rozhodnutí příslušného úřadu;
 • značku lze po schválení textu rezervovat po dobu 3 měsíců (např. v případech, kdy ještě nebude dokončená registrace vozidla);
 • značka je přidělována vždy konkrétní osobě a nelze ji přenechat jiné osobě;
 • majitel může značku přenést na jiné své vozidlo;
vzhled značky
 • značka má 8 znaků pro automobil, 7 znaků pro motocykl a 5 znaků pro moped;
 • vždy musí jít o kombinaci arabských číslic a velkých písmen v latince bez diakritiky;
 • značka musí obsahovat minimálně jedno číslo, nesmí být složena pouze z písmen;
 • na značku nelze použít písmena G, CH, Q, W a O (pro zaměnitelnost s nulou);
 • nelze použít žádné speciální znaky (- * / ? ! § apod.);
 • nelze použít slova hanlivá, podněcující k rasismu, xenofobii a obecně k nenávisti vůči nějaké skupině obyvatel;
 • nelze použít zkratky orgánu státní správy, zastupitelského sboru, krajských úřadů apod. (např. PCR, HZS).

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.