Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Zahraniční stravné v roce 2016

Dne 27. listopadu 2015 vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška č. 309/2015 Sb, o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016. Zatímco pro letošní rok zůstaly všechny sazby na stejné úrovni jako v roce 2014, v roce 2016 dojde ke zvýšení sazeb zahraničního stravného u 16 zemí. Sazby se zvyšují například při pracovní cestě do USA, Kanady, Argentiny, Bolívie nebo Číny. U všech evropských zemích zůstávají sazby zahraničního stravného na stejné úrovni, pouze u Lichtenštejnska došlo ke změně sazby z důvodu použití nové měny.

Podmínky pro stanovení zahraničního stravného jsou definovány v § 170 zákoníku práce. Výši stravného určuje zaměstnavatel ze základní sazby stravného stanovené pro stát, ve kterém zaměstnanec stráví v kalendářním dni nejvíce času. Stravné v základní výši se poskytuje jen v případě, jestliže pracovní cesta trvá více než 18 hodin. Trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin a nejvýše 18 hodin, poskytuje se stravné ve výši dvou třetin základní sazby a třetinové stravné pak v případě pracovní cesty delší než hodinu a kratší než 12 hodin. Nárok na zahraniční stravné se počítá od okamžiku přechodu státní hranice. Při použité letecké dopravy se za dobu přechodu státní hranice podle ustanovení § 154 zákoníku práce rozumí doba odletu z České republiky a doba příletu do České republiky. 
Jestliže bylo zaměstnanci při zahraniční pracovní cestě poskytnuto bezplatné jídlo, stravné se krátí. Za každé bezplatné jídlo se zahraniční stravné krátí o:
- 70 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné v třetinové výši základní sazby,
- 35 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve dvoutřetinové výši základní sazby a
- 25 %  zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve výši základní sazby.
Snížení se uplatní automaticky, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodnou na nižším krácení ještě před započetím cesty.
Při zpracování vyhlášky se vychází z podkladů vypracovaných zastupitelskými úřady o cenách jídel a nealkoholických nápojů ve veřejných stravovacích zařízeních střední kvalitativní třídy a v zařízeních první kvalitativní třídy v rozvojových zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky. Ministerstvo zahraničních věcí při posouzení těchto podkladů navrhovalo zvýšit sazby zahraničního stravného pro příští rok u 28 zemí, Ministerstvo financí s odůvodněním na potřebu úspor zvýšilo sazby stravného pouze v 16 zemích. U Lichtenštejnska došlo ke změně měny, v níž je sazba pro tuto zemi uváděna. Všechny změny zahraničního stravného jsou uvedeny v tabulce.

Zahraniční stravné pro vybrané státy (změny jsou vyznačeny červeně):
ZeměStravné pro rok 2015Stravné pro rok 2016
Afghánistán35 EUR40 EUR
Argentina40 USD45 USD
Belgie45 EUR45 EUR
Bolívie40 USD45 USD
Bulharsko35 EUR35 EUR
Čína40 EUR45 EUR
Etiopie40 EUR45 EUR
Francie45 EUR45 EUR
Hongkong40 EUR45 EUR
Írán35 EUR40 EUR
Itálie45 EUR45 EUR
Jordánsko35 EUR40 EUR
Kanada45 USD50 USD
Karibik – ostrovní státy50 USD55 USD
Lichtenštejnsko45 EUR60 CHF
Maďarsko35 EUR35 EUR
Mali40 EUR45 EUR
Mongolsko35 EUR40 EUR
Německo45 EUR45 EUR
Paraguay40 USD45 USD
Polsko35 EUR35 EUR
Rakousko45 EUR45 EUR
Rumunsko35 EUR35 EUR
Rusko45 EUR45 EUR
Slovensko35 EUR35 EUR
Spojené státy americké50 USD55 USD
Španělsko40 EUR40 EUR
Thajsko35 EUR40 EUR
Velká Británie40 GBP40 GBP
Vietnam35 EUR40 EUR

Ostatní sazby zahraničního stravného pro rok 2016 jsou uvedeny v příloze vyhlášky č. 309/2015 Sb.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.