Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nové výkupní ceny pozemků pro výstavbu dálnic

Dalším předpisem, který tento měsíc vyšel ve Sbírce zákonů, je novela č. 49/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, a zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, tzv. zákon o vyvlastnění. Novela upravuje pravidla výkupu pozemků pro stavbu silnic, dálnic a vodní nebo energetické infrastruktury a v Poslanecké sněmovně byla projednána a schválena ve zrychleném řízení. Novela č. 49/2016 Sb. nabude účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy 1. května 2016.

Novelu č. 49/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, a zákon č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění, schválili poslanci jednomyslně ve zrychleném řízení už v prvním čtení podle § 90 odstavce 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. I v Senátu pro novelu hlasovala drtivá většina přítomných senátorů. Novela č. 49/2016 Sb. si klade za cíl zlepšení procesu výkupu pozemků potřebných pro stavby dopravní, vodní nebo energetické infrastruktury. Nyní může stát za zemědělskou a lesní půdu nabídnout až 16násobek ceny stanovené znaleckým posudkem (psali jsme zde). Novela místo maximálních limitů zavádí pevné ceny. Podle novely bude výkupní cena jiných než stavebních pozemků, tedy u polí a lesů, pevně stanovena jako osminásobek odhadní ceny. U stavebních pozemků bude pevná cena stanovena vynásobením odhadní ceny koeficientem 1,15.
Při oceňování pozemků, které stát vykupuje, se nově do ceny nesmí započítávat právě zvýšení podle zákona, tedy současné až 16násobné a po vstupu novely v platnost 8násobné navýšení. Zabrání se tím spirálovitému nárůstu cen. Pokud bude stát jako investor vykupovat pozemky od jiné státní organizace (např. Lesy ČR), nebudou se odhadní ceny nijak navyšovat.
Novela č. 49/2016 Sb. také umožní výkup pozemků, které jsou určené ke směně za jiné pozemky (obvykle zemědělská půda), protože stát v této chvíli nemá ve vlastnictví dostatečné množství vhodných pozemků k realizaci směn. Na výkup pozemků pro směny se ale koeficienty vztahovat nebudou. Podle přechodných ustanovení novely se započatá řízení ukončí podle dosavadních předpisů.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.