Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nová vyhláška o pravidlech provozu na pozemních komunikacích

Ministerstvo dopravy vydalo pod č. 294/2015 Sb. zcela novou vyhlášku, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Vyhláška přináší několik nových dopravních značek a dodatkových tabulek. Vyhláška také souvisí s poslední novelou zákona o silničním provozu (psali jsme zde). Vyhláška č. 294/2015 Sb. nabude účinnosti 1. ledna 2016.

Nová vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ruší a zcela nahrazuje stávající vyhlášku č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Dosavadní vyhláška se ruší včetně všech svých novel.
Nová vyhláška mimo jiné reaguje na poslední úpravu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, tzv. zákona o silničním provozu. Poslední novela zákona č. 361/2000 Sb. vyšla pod č. 268/2015 Sb. a začne platit od 31. prosince 2015. Novela, o níž jsme psali v samostatném článku, rozšiřuje dálniční síť cca o 300 km tím, že mění většinu současných rychlostních silnic na klasické dálnice. Novou vyhláškou č. 294/2015 Sb. se pak upravuje např. zónová informativní značka "Dálnice", která bude nově v zelené barvě, místo dosavadní modré.
Vyhláška přináší také nové značky, jako např. "Okruh" pro dopravní okruh zřízený pro objíždění obce nebo její části. V některých případech se mění či upravuje význam stávajících značek. Např. značka „Zákaz předjíždění pro nákladní automobily“ dnes zakazuje předjíždět motorová vozidla vlevo, od 1. ledna 2016 bude značit zákaz pro vozidla nad 3,5 tuny použít na vozovce se dvěma a více jízdními pruhy v jednom směru jiný než pravý jízdní pruh.
Stávající vzhled některých dopravních značek bude možné upravit, jedná se např. o výstražné značky "Zvířata" a "Zvěř", na nichž je dnes zobrazena kráva a jelen. Nově bude možné na značku umístit symbol jiného zvířete. Ve vyhlášce přibyly také nové symboly. Pomocí nových piktogramů bude možné omezit např. pohyb vozítek segway nebo jezdců na kolečkových bruslích.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.