Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Senát podpořil bezpečnější hračky

Jednou z novel, které minulý týden schválil Senát a nyní čekají už pouze na podpis prezidenta, je také změna zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Cílem této novely je odstranit z trhu nebezpečné hračky a tím snížit riziko poškození zdraví dětí.

Schválená novela implementuje do české legislativy směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2009/48/ES, o bezpečnosti hraček. Tato směrnice reaguje na technický pokrok, který umožnil konstrukci nových druhů hraček, což sebou ale také nese nová rizika. To potvrzuje i Česká obchodní inspekce, která při každé jednotlivé kontrole narazí na nebezpečné hračky.
Podle novely budou mít nyní dovozci hraček povinnost informovat kontrolní orgán a výrobce při pouhém podezření, že výrobek nesplňuje předepsané technické požadavky. Zpřísňuje se i informační povinnost pro výrobce, distributory a prodejceNovela také přináší vyšší sankce a větší možnosti udělování sankcí. Dozorové orgány budou mít možnost znovu přezkoumávat již vydané certifikáty, které mají potvrzovat bezpečnost hračky.
Novela také posílí konkurenceschopnost českých výrobců a dovozců hraček. Bez přijetí směrnice o bezpečnosti hraček by byly hračkářské výrobky v rámci vnitřního trhu v podstatě neobchodovatelné kvůli neplnění harmonizovaných technických požadavků, uvedla již dříve vláda. Novela bude platit od 20. července 2011.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.