Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákona o majetku

Ve Sbírce zákonů vyšla 8. února 2016 novela č. 51/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. Hlavním cílem novely je efektivnější využívání majetku státu, výrazně se také posílí role Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Novela č. 51/2016 Sb. nabude účinnosti 1. března 2016.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, tzv. majetkový úřad, má díky novele č. 51/2016 Sb. získat větší vliv na nemovitosti státu. Silnější pozici má mít zejména Centrální registr administrativních budov (CRAB), jehož správcem a provozovatelem je právě majetkový úřad. Díky registru, který byl spuštěn již před více než třemi lety, by měl stát získat lepší přehled o využívání svých nemovitostí. Podle ministra financí Andreje Babiše (ANO) patří státu asi 1,6 milionu nemovitostí, z nichž 25 tisíc vlastní již neexistující státní úřady a podniky. Cílem nové úpravy je optimalizovat obsazenost budov ve vlastnictví ministerstev a porovnávat náklady na jednotlivé objekty. Díky pozměňovacímu návrhu poslankyně Jany Lorencové bude moci majetkový úřad nově zastupovat státní instituce v řízení před zahraničními soudy a rozhodčími orgány i v případech s menším objemem peněz, tedy ne jen s peněžitým plněním nad 50 milionů korun a v obchodech nad 100 milionů korun. Na návrh poslance Zdeňka Syblíka (ČSSD) bylo z pravomoci vlády vyjmuto rozhodování o majetku, s nímž hospodaří obě komory Parlamentu.
Senátoři pak v novele některá ustanovení zpřesnili a mimo jiné např. změnili původně navržené datum platnosti z 1. ledna 2016 na 1. března 2016. Odstranili také rozpor s novým zákonem č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, a to doplněním výjimky do ustanovení, které státu zakazuje být členem družstva. Pokud bude členství v družstvu nabyto právě v souvislosti s postupy podle zákona o řešení krize na finančním trhu, zákaz se neuplatní. Poslanci následně novelu znovu schválili včetně senátních úprav.
Novelou č. 51/2016 Sb. se kromě zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, mění také zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky, zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, a zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.