Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Definitivní konec druhého důchodového pilíře a změny ve třetím pilíři

V posledním čtvrtletí loňského roku byl nejprve Poslaneckou sněmovnou a následně i Senátem schválen vládní návrh zákona, kterým se definitivně ukončuje důchodové spoření v tzv. druhém pilíři. Současně byla schválena také souhrnná novela, kterou se mění některé související zákony a jejímž cílem je zejména zatraktivnění tzv. třetího pilíře důchodového spoření. Oba předpisy vyšly 28. prosince 2015 pod č. 376/2015 Sb. a č. 377/2015 Sb. ve Sbírce zákonů a 1. ledna 2016 pak nabyly účinnosti. Česká správa sociálního zabezpečení vydala k ukončení druhého pilíře důchodového pojištění dvě tiskové zprávy s aktuálními informacemi.

Zákon č. 376/2015 Sb., o ukončení důchodového spoření, schválila Poslanecká sněmovna 23. října 2015, a to navzdory opozici. Senátoři pak se zákonem vyslovili souhlas. Do tzv. druhého pilíře vstoupilo celkem asi 85 tisíc klientů, kteří nyní podle nového zákona č. 376/2015 Sb. dostanou své naspořené peníze zpět. Druhý pilíř spočíval v tom, že si lidé dobrovolně převedli tři procentní body ze svého sociálního pojištění na individuální účet u soukromého penzijního fondu a další dva procentní body ze své hrubé mzdy museli ještě přidat z vlastních peněz. Podle kritiků se tak vysávaly peníze ze státního průběžného financování penzí, podle zastánců druhý pilíř naopak zvyšoval celkový objem peněz v důchodovém systému. Sociální demokraté slibovali zrušení druhého důchodového pilíře už ve volební kampani a po vstupu do vlády začali svůj slib postupně realizovat. Již od poloviny roku 2015 byl uzavřen vstup do druhého pilíře pro nové zájemce (psali jsme zde). Zákon č. 376/2015 Sb., o ukončení důchodového spoření, druhý pilíř definitivně ruší. Od 1. 1. 2016 v něm již není možné spořit a k 1. 7. 2016 budou fondy zrušeny a vstoupí do likvidace. Peníze si budou moci lidé nechat převést na účet, poslat poštovní poukázkou nebo převést jako příspěvek do dobrovolného třetího pilíře. Klienti ale musí myslet na to, že pokud budou chtít zachovat procentní výměru státního důchodu, budou muset doplatit důchodové pojištění. Nejčastěji na to zřejmě použijí právě peníze vrácené z druhého pilíře. Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ) ale vydala 7. ledna 2016 tiskovou zprávu, v níž informuje, že požádat o takové doplacení pojistného bude možné nejdříve 1. 1. 2017. Okresní správa sociálního zabezpečení do 90 dnů po obdržení žádosti sdělí písemně výši doplatku a lhůtu a způsob jeho zaplacení. Doplatek pojistného na důchodové pojištění bude možné zaplatit nejpozději do 29. 12. 2017. Celé znění tiskové zprávy ČSSZ najdete zde.
Dále ČSSZ informuje o změnách v sazbách pojistného, k nimž dochází u účastníků, kterým k 31. prosinci 2015 byla ukončena účast na důchodovém spoření v tzv. druhém pilíři. Od 1. ledna 2016 pro ně budou sazby pojistného upraveny stejným způsobem jako před zavedením důchodového spoření. Sazba pojistného u zaměstnavatelů se nemění. Plný text zprávy včetně informací o příslušných tiskopisech najdete zde.

Zákon č. 377/2015 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření, obsahuje změny, díky nimž by mělo být atraktivnější spoření v tzv. třetím pilíři, tedy v soukromých fondech. Podle novely č. 377/2015 Sb. budou mít lidé možnost spořit už dříve než v 18 letech a je v ní obsažena i výjimka, že k uzavření nebo změně smlouvy dětí nebudou jejich rodiče potřebovat souhlas soudu, jak to obecně v těchto případech stanoví občanský zákoník. Při dosažení plnoletosti pak bude možné vybrat 30 % naspořené částky, pod podmínkou, že spoření trvá nejméně 10 let a v posledních dvou letech nebyla změněna penzijní společnost.
Další významnou změnou pro všechny účastníky třetího pilíře bude zvýšení hranice pro odpočet od základu daně z příjmů pro penzijní produkty z 12 tisíc na 24 tisíc korun. Hranice pro daňovou úlevu pro příspěvek zaměstnavatele na pojištění a penzijní produkty se zvýší z 30 tisíc na 50 tisíc korun. Lidé budou mít nově nárok na dávky již v 60 letech, nyní je potřebný věk 65 let. Souhrnná novela č. 377/2015 Sb. také zvýhodňuje postupné vyplácení naspořených peněz před jednorázovou výplatou tím, že penze vyplácené déle než deset let budou stejně jako doživotní penze osvobozené od daně z příjmů.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.