Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Výměna průkazů OZP

Úřad práce upozorňuje držitele dočasných průkazů OZP a průkazů mimořádných výhod, že se blíží konec lhůty, v níž si musí své průkazy vyměnit za nové. Pokud výměnu neprovedou do konce tohoto roku, nebudou moci po 1. 1. 2016 využívat žádné benefity a nároky, které jim z vlastnictví průkazu vyplývají. Výměna se týká asi 300 tisíc držitelů průkazů osob se zdravotním postižením.

V současné době mají osoby se zdravotním postižením několik variant průkazů a Úřad práce se rozhodl jejich podobu sjednotit. Veškeré náležitosti průkazů osob se zdravotním pojištěním řeší zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, který byl ale v posledních letech několikrát novelizován. Do konce roku 2011 tak obecní úřady vydávaly kartonové průkazy mimořádných výhod a poté byly vydávány dočasné průkazy OZP. Teprve od 1. 4. 2015 začal Úřad práce vydávat nové průkazy osoby se zdravotním postižením, které mají podobu plastové kartičky podobné občanskému či řidičskému průkazu. Průkazy pro Úřad práce zhotovuje Státní tiskárna cenin a jsou odolné proti poškození a chráněné vůči padělání.
Úřad práce nyní vyzývá všechny držitele "starých" průkazů mimořádných výhod nebo dočasných průkazů OZP, aby se nejpozději do konce tohoto roku dostavili na kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR podle místa trvalého bydliště k výměně průkazu. K výměně průkazu je třeba donést fotografii a prokázat totožnost občanským průkazem. Držitelé průkazů vydaných před 1. 1. 2014 musí před vydáním nového průkazu navíc ještě podat žádost o přechod nároku na průkaz OZP.
Po 1. 1. 2016 budou mít nárok na úlevy a výhody jen držitelé nového typu průkazu OZP (plastová karta vydaná po 1. 4. 2015). Ten, kdo si průkaz nestihne vyměnit do konce roku 2015, o všechny výhody přijde, a navíc se bude muset pro vydání nového průkazu znovu podrobit vyšetření zdravotního stavu.
Vybrané výhody pro držitele průkazu OZP (liší se dle závažnosti zdravotního postižení):
  • vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích,
  • přednost při osobním projednávání záležitosti na úřadech,
  • bezplatná doprava MHD (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem),
  • sleva 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě,
  • sleva 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy,
  • parkovací průkaz,
  • bezplatná doprava vodícího psa,
  • různé další slevy na vstupném na kulturní akce, do muzeí nebo do kulturních památek.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.