Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Zánik vozidel v tzv. depozitu

Ministerstvo dopravy tento týden zveřejnilo tiskovou zprávu, kterou upozorňuje majitele vozidel dočasně vyřazených z provozu na blížící se termín, do nějž musí nahlásit umístění a účel využití takového vozidla. Pokud to majitelé vozidel v tzv. depozitu nestihnou do konce roku 2015, vozidla administrativně zaniknou a již nepůjdou znovu přihlásit.

Už od začátku roku 2015 platí novela č. 239/2013 Sb., kterou se změnil zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Novela přinesla do zákona několik klíčových změn týkajících se registrace vozidel. Jednou z nich je také zánik institutu dočasného vyřazení vozidla, tzv. depozitu. Vlastníci dočasně vyřazených vozidel se musí nejpozději do 31. 12. 2015 dostavit na úřad příslušné obce s rozšířenou působností a oznámit přesnou adresu, kde je vozidlo umístěno a jaký je účel jeho využití. Pokud tak neučiní, vozidla umístěná do depozitu před 30. 6. 2013 definitivně administrativně zaniknou. Vozidlům dočasně vyřazeným z provozu po 1. 7. 2013 zánik nehrozí, ale vlastníkovi může být uložena pokuta do výše 50 tisíc korun. Vozidlo vyřazené z provozu po 1. 1. 2015 zanikne po 18 měsících vyřazení bez nahlášení místa a způsobu jeho využití.
Pokud vozidlo fyzicky zaniklo, má majitel povinnost tuto skutečnost registru nahlásit a vozidlo trvale vyřadit. Poplatek za vyřazení vozidla se zvýšil na 200,- korun. U vozidla v tzv. depozitu lze tento režim také ukončit a vozidlo znovu "zprovoznit". K tomu je nutná žádost vlastníka vozidla a předložení zelené karty a platného osvědčení o technické prohlídce.
Ministerstvo dopravy upozorňuje, že povinnost nahlásit účel a využití vyřazeného vozidla se administrativně může týkat až 250 tisíc vozidel, většina z nich ale již zřejmě reálně neexistuje, protože je majitelé v minulosti zlikvidovali a do registru tuto skutečnost nenahlásili. Majitelé se dočasným vyřazením vozidla dříve často vyhýbali povinnosti vozidlo ekologicky zlikvidovat. Po vstupu novely č. 239/2013 Sb. v platnost dostali majitelé vyřazených vozidel ještě roční přechodné období na to, aby dali věci do pořádku. Toto období ale končí 31. 12. 2015.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.