Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

ÚS zrušil pokutu za nerespektování střídavé péče

Ústavní soud včera zveřejnil své rozhodnutí, jímž se zastal matky, která dříve dostala pokutu za to, že opakovaně nepředala otci syna, který byl ve střídavé péči obou rodičů. Soudci Ústavního soudu dospěli k závěru, že pokuta byla udělena neoprávněně, protože nebylo přihlédnuto k samostatnému rozhodnutí téměř třináctiletého dítěte.

Ústavní soud se případem zabýval na základě stížnosti matky, které Obvodní soud pro Prahu 9 udělil pokutu ve výši 9 tisíc korun za to, že nedocházelo k předávání syna otci. Chlapec, kterému v té době bylo více než 12 let, byl svěřen do střídavé péče obou rodičů, ale k otci nechtěl chodit. Matka na základě toho podala návrh na změnu výchovy, otec ale podal návrh na výkon rozhodnutí uložením pokuty. Proti uložené pokutě se matka odvolala k Městskému soudu v Praze, který usnesení soudu I. stupně potvrdil.
Ústavní soud zjistil, že pokuta byla matce udělena i přesto, že obvodní soud zjistil, že nejít k otci bylo samostatným rozhodnutím syna. Matka vztah syna k otci nijak negativně neovlivňovala, naopak se snažila, aby syn k otci chodil. Ústavní soud zkonstatoval, že pokud se ani přes adekvátní výchovné působení dítě nepodařilo přesvědčit, že má jít k otci, bylo uložení pokuty nesmyslné. Pokuta navíc nemohla zajistit splnění povinnosti, protože podle Úmluvy o právech dítěte nemůže kterýkoli z rodičů nutit dítě k plnění povinností všemi prostředky. V odůvodnění svého rozhodnutí Ústavní soud také uvedl, že lze předpokládat, že nezletilé dítě ve svých třinácti letech již dokáže o následcích svého jednání uvažovat a lze tedy přijmout tezi, že je schopno samo posoudit povinnost uloženou soudem matce, jakož i charakterizovat svůj vztah k otci. Názor dítěte v tomto věku již má podstatnou váhu a je nutno k němu přihlížet. Ústavní soud rozsudky soudů nižší instance zrušil a matka tak pokutu platit nemusí. Soud bude muset tento případ znovu rozhodnout a musí při tom zohlednit právní názor Ústavního soudu. 
Plný text nálezu Ústavního soudu najdete zde.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.