Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

EP: Lepší ochrana cestovatelů

Evropský parlament schválil minulý týden na svém plenárním zasedání novou směrnici o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách, která obsahuje nová pravidla pro ochranu cestovatelů, kteří si dovolenou zajišťují sami přes internet. Cestující, kteří si takto zakoupí balíček služeb, by měli mít stejnou ochranu jako ti, kteří si podobné služby kupují u cestovních agentur. Směrnice brzy vyjde v evropském Úředním věstníku a členské státy dostanou dva roky na to, aby ji zapracovali do svých národních předpisů.

Celý název nové směrnice, kterou Evropský parlament přijal dne 27. října 2015, bude znít: Směrnice Evropského parlamentu a Rady o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady 2006/2004/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU a o zrušení směrnice Rady 90/314/EHS. Důvodem pro přijetí nové směrnice byl nárůst internetového prodeje cestovních služeb. To významně ovlivnilo cestovní trh, a proto bylo nutné starou směrnici z roku 1990 modernizovat a přizpůsobit těmto novým trendům.
Nová pravidla se budou týkat souborných cestovních služeb a spojených cestovních služeb zakoupených prostřednictvím propojených webových stránek na internetu. Půjde většinou o balíčky služeb, které zahrnují např. letenky a rezervaci hotelu, případně i další služby, jako např. pronájem automobilu. Pokud cestovatel zakoupí na internetu jednu službu a je přitom prostřednictvím webového odkazu veden k rezervaci dalších služeb, budou všechny další smlouvy uzavřené tímto způsobem do 24 hodin po rezervaci první cestovní služby považovány za soubornou smlouvu.
Při uzavírání takových smluv pomocí tzv. "zakliknutí", kdy si obchodníci předávají jméno, platební údaje a e-mailovou adresu cestujícího, musí být zákazníkovi jasně dáno najevo, že jde o souborné služby a musí mu být poskytnuta informace o tom, kdo nese odpovědnost v případě komplikací. Zároveň musí být cestujícím poskytnuty údaje o odhadovaném času odletu a příletu a o jakýchkoliv možných dodatečných nákladech. Nově bude mít také cestující právo na zrušení smlouvy, pokud cena služeb vzroste o více než 8 % nebo pokud destinaci zasáhnou "nevyhnutelné" události jako přírodní katastrofa či teroristický útok.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.