Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Použití zimních pneumatik

Od této neděle, tedy od 1. listopadu 2015, začne již pátá sezóna, ve které mají řidiči povinnost plošného použití zimních pneumatik. Řidiči je musí použít vždy, když bude na vozovce ležet souvislá vrstva sněhu, ledu či námraza nebo lze tyto jevy vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat.

Povinnost použít zimní pneumatiky celoplošně je dána zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, tzv. zákonem o silničním provozu. Zavedena byla od zimní sezóny 2011/2012 novelou č. 133/2011 Sb. Oproti předchozím sezónám nedošlo letos v legislativě související se zimními pneumatikami k žádné změně. Podle názoru Ministerstva dopravy se systém osvědčil a většina řidičů již dbá na to, aby měla v zimních podmínkách odpovídající pneumatiky. Přičemž již při 7°C a nižších teplotách má zimní pneumatika výrazně lepší adhezní vlastnosti než letní a je tedy výrazně vhodnější i z hlediska bezpečnosti. V období od 1. listopadu do 31. března je podle zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, nutné mít zimní pneumatiky vždy, když na vozovce leží námraza nebo souvislá vrstva sněhu či ledu, a kromě toho také vždy, když výskyt sněhu, ledu či námrazy lze předpokládat. Tuto poněkud nekonkrétní formulaci zpřesnilo Ministerstvo dopravy pomocí příkladů a doporučení.

Podle doporučení MD ČR by řidič neměl vyjíždět s letními pneumatikami v následujících případech:
  1. Venkovní teplota klesne pod +4 st. Celsia;
  2. Sněžení;
  3. Déšť při nízkých teplotách;
  4. V případě mrholení;
  5. Na mostních konstrukcích, kdy teplota je 0 st. Celsia (zde již může být námraza);
  6. Silnice posypaná solí (od určité teploty je sůl neúčinná!);
  7. Nepříznivá předpověď počasí.
Obecné příklady:
  • Příklad 1: Jedu v Polabí mimořádně do práce vozem. Ten den je sucho a ani předpověď počasí nehlásí, že by se měly klimatické podmínky zhoršit. Je jasné, že můžu vyjet s letními pneumatikami.
  • Příklad 2: Jedu na dovolenou do hor z Polabí, kde bydlím. V Polabí je krásné počasí a sucho. Na horách též. Hodlám tam však strávit týden. Je jasné, že budu muset mít zimní pneumatiky, neboť během týdne může napadnout v horách sníh.
  • Příklad 3: V počasí hlásí na celém území mrazy. Opětovně, budu-li chtít vyjet, auto musí mít zimní pneumatiky.
zdroj: Ministerstvo dopravy ČR

Policie ČR již v minulých letech uvedla, že podstatným impulsem pro kontroly zimních pneumatik budou povětrnostní podmínky, které zvyšují riziko ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. V případě, že bude mít absence zimních pneumatik přímý vliv na vznik a průběh dopravní nehody, přihlédnou policisté při šetření nehody také k této skutečnosti. Informace o pneumatikách vozidla, které mělo účast na dopravní nehodě, bude součástí protokolu o nehodě, který je automaticky předáván České kanceláři pojistitelů.
Za porušení povinnosti použít za stanovených podmínek zimní pneumatiky mohou policisté řidiči uložit v blokovém řízení pokutu do 2000 korun. Pokud by další jízdou na nevyhovujících pneumatikách mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, jsou policisté navíc oprávnění zakázat řidiči další jízdu.
Při kontrolách bude policisty zajímat nejen druh pneumatiky, ale samozřejmě také její stav. Zimní pneumatiky podle § 40a zákona č. 361/2000 Sb. musí mít hloubku dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm a u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3500 kg nejméně 6 mm. Za zimní pneumatiku je považována pneumatika, na jejíž bočnici je vyznačeno označení M+S nebo M.S nebo M/S nebo MS  či terénní pneumatiky. Vozidla s maximální přípustnou hmotností do 3500 kg včetně musí mít zimní pneumatiky na všech kolech, vozidla s limitní hmotností nad 3500 kg pouze na hnacích kolech.

Ministerstvo dopravy také upozorňuje, že dopravní značení „Zimní výbava“ zůstává nadále v platnosti. Obcím zůstává možnost dopravní značku umístit na svém území. Tam, kde dopravní značka bude umístěna, platí podle § 10 odst. 1) písm. z) vyhlášky č. 30/2001 Sb. povinnost jízdy výhradně se zimními pneumatikami v období od 1. listopadu do 31. března i za příznivého počasí. Případně může být pod značkou umístěna dodatková tabulka s uvedením jiné doby platnosti.

 

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.