Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Zvýšení platů pro zaměstnance ve veřejném sektoru

Ve Sbírce zákonů byla pod č. 278/2015 Sb. a č. 279/2015 Sb. zveřejněna dvě nová nařízení vlády, podle nichž stoupnou od 1. listopadu 2015 platy státním zaměstnancům a zaměstnancům ve veřejných službách a správě. Platový tarif se zvýší v průměru o 3 procenta. Výjimku tvoří zaměstnanci ve zdravotnictví, kterým se platový tarif zvyšuje o 5 procent, ale až od 1. ledna 2016.

Nařízením č. 278/2015 Sb. se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Nařízení č. 278/2015 Sb. obsahuje nové tabulky platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů. Zaměstnancům ve veřejném sektoru, např. hasičům, knihovníkům nebo pracovníkům v sociálních službách, se tarify zvýší průměrně o 3 procenta. V tabulce pro pedagogické pracovníky došlo ke zvýšení počtu platových stupňů z pěti na šest, bude tak možné lépe zohlednit délku započitatelné praxe. Díky nové struktuře tabulky dojde od 1. listopadu 2015 u učitelů k průměrnému zvýšení tarifu o 3,3 procenta. U zaměstnanců ve zdravotnictví se tarify zvýší dokonce o 5 procent, ale až od 1. ledna 2016. Důvodem je vázanost platů zdravotníků na úhradovou vyhlášku, která je vydávána vždy pro celý kalendářní rok.
Druhým nařízením č. 279/2015 Sb. se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců. I toto nařízení obsahuje nové stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů a týká se státních zaměstnanců spadajících pod zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě. Tarify pro státní zaměstnance se zvyšují průměrně o 3 procenta s účinností od 1. listopadu 2015.
Včera, tj. 26. října 2015, pak vláda schválila také zvýšení platů policistů a vojáků. Stejně jako zaměstnancům ve státní správě se jim od 1. listopadu 2015 zvednou tarify o 3 procenta.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.