Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela azylového zákona

Ve Sbírce zákonů vyšla minulý týden novela č. 314/2015 Sb., kterou se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, tzv. azylový zákon. Novela č. 314/2015 Sb. zpřísňuje podmínky pro získání azylu a přináší i některé změny reagující na stávající situaci a zvyšující se počet migrantů. Účinnosti novela nabývá od patnáctého dne po vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy 18. prosince 2015.

Novelou č. 314/2015 Sb. se kromě zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, mění i některé další související zákony, jako např. zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, nebo zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců. Mediálně diskutovanou změnou, kterou novela obsahuje, je zrušení povolení k pobytu cizincům, kteří budou v ČR odsouzeni za úmyslný trestný čin k vězení delšímu než tři roky nebo budou odsouzeni opakovaně. V reakci na aktuální situaci s uprchlíky bude mít Ministerstvo vnitra možnost poskytovat dotace obcím, na jejichž území se nacházejí zařízení pro zajištění cizinců. V současnosti mají na dotace nárok jen obce s azylovým zařízením. Správa uprchlických zařízení pak bude propouštěným cizincům bez peněz poskytovat jednorázové cestovné 400 korun, které má sloužit k přejezdu do jiné země. Opatření má zamezit tomu, aby si uprchlíci peníze na cestu opatřovali drobnou kriminalitou. 
Podle novely č. 314/2015 Sb. bude nově možné zajistit žadatele o azyl v případě důvodného podezření, že představuje riziko pro bezpečnost státu. Žadatelé, kteří se v cizině dopustili zvlášť krutého činu, i když byl spáchán s politickým cílem, budou odmítnuti. Azylové řízení s uchazečem, který se opakovaně nedostaví k pohovoru, bude zastaveno. V rámci ochrany proti zavlečení infekčních onemocnění, budou muset cizinci žádající o azyl nově dokládat, že netrpí žádnou závažnou infekční chorobou. Potvrzení budou zřejmě vystavovat lékaři v zařízeních pro pobyt cizinců. Na šest měsíců ze stávajících dvanácti se zkrátí doba, po kterou žadatelé o azyl nemohou pracovat

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.