Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Zvýšení náhrad za pracovní úrazy a nemoci z povolání

Ve Sbírce zákonů bylo zveřejněno nové nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Nařízením se po 14 letech zvyšuje hodnota bodu, podle kterého se určuje výše náhrady újmy. Mění se i počty bodů za jednotlivá poškození. Nařízení vlády č. 276/2015 Sb. nabylo účinnosti dnem vyhlášení, tedy 26. října 2015.

Hodnota jednoho bodu byla dosud 120 korun, což bylo dáno dnes již zrušenou vyhláškou č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění. Tato vyhláška byla zrušena zákonem č. 89/2012 Sb., novým občanským zákoníkem, který dal lidem možnost vysoudit vyšší odškodné. Zákoník práce č. 262/2006 Sb. se ale na vyhlášku č. 440/2001 Sb. i nadále odkazoval a v rámci pracovněprávních vztahů se tak náhrady stále určovaly podle této zrušené vyhlášky. K vydání nového nařízení vládu zmocnila novela zákoníku práce č. 205/2015 Sb., která začala platit od 1. října 2015 (psali jsme zde). Nové nařízení vlády č. 276/2015 Sb. tak podle původního plánu mělo začít platit od 1. října 2015 současně s novelou zákoníku práce, došlo ale k drobnému zdržení legislativních prací, proto nabylo účinnosti dnem zveřejnění ve Sbírce zákonů, tedy 26. října 2015.
Nové nařízení vlády č. 276/2015 Sb. zvyšuje hodnotu jednoho bodu na 250 korun ze současných 120 korun. Nařízení č. 276/2015 Sb. obsahuje 4 přílohy, v nichž jsou uvedeny počty bodů pro:
Ve většině případů se bodové ohodnocení zvýšilo. Příslušný počet bodů stanovený podle příloh nového nařízení vlády č. 276/2015 Sb. se násobí hodnotou jednoho bodu, tedy 250 korunami. Bodové ohodnocení bolesti při více poškozeních se sčítá, stejně tak se sčítají i body za ztížení společenského uplatnění způsobené více poškozeními. Bodové ohodnocení se také zvýší při komplikacích nebo extrémně náročné léčbě. Výsledné bodové ohodnocení musí být stanoveno lékařem v lékařském posudku.
Odškodné za bolest a ztížení uplatnění je přitom jen jednou z náhrad, na něž má zaměstnanec při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání nárok. Zaměstnavatel mu podle zákoníku práce musí uhradit také příjem, o nějž zaměstnanec přišel, a léčebné výlohy, které neproplatí pojišťovna.
Současně s nařízením vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, vyšlo také nařízení vlády č. 277/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.