Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Průměrná mzda pro rok 2016

O vyhlášce č. 244/2015 Sb. jsme již psali v souvislosti se zvýšením důchodů v roce 2016. V dnešním článku se zaměříme na čísla uvedená v § 1 této vyhlášky, z nichž lze vypočítat průměrnou mzdu, která se v roce 2016 použije pro výpočet několika dalších údajů. Průměrná mzda ovlivňuje např. minimální a maximální vyměřovací základy a zálohy na pojistné u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ).

V § 1 vyhlášky č. 244/2015 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2016 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2016 a o zvýšení důchodů v roce 2016, jsou uvedeny dva potřebné údaje pro výpočet průměrné mzdy pro rok 2016. Jde o všeobecný vyměřovací základ za rok 2014, který činí 26 357 Kč, a přepočítací koeficient pro úpravu tohoto vyměřovacího základu, který je 1,0246. Součinem těchto dvou čísel zaokrouhleným na celé koruny nahoru dostaneme výši průměrné mzdy pro rok 2016. Průměrná mzda pro rok 2016 tedy činí 26357 x 1,0246 = 27006 Kč. Oproti letošnímu roku naroste průměrná mzda o 395 Kč.
Údaj o průměrné mzdě ovlivňuje mimo jiné redukční hranice pro výpočet důchodů, výši minimálního a maximálního vyměřovacího základu a výši záloh na pojistné u OSVČ. Dále se od průměrné mzdy odvíjí výše měsíčního příjmu zakládajícího účast zaměstnanců na nemocenském pojištění nebo redukční hranice pro výpočet nemocenského.
Přestože se výše uvedené údaje dají vypočítat z hodnot zveřejněných ve vyhlášce č. 244/2015 Sb., většina z nich bude ještě samostatně zveřejněna v dalších sděleních Ministerstva práce a sociálních věcí, České správy sociálního zabezpečení nebo jednotlivými zdravotními pojišťovnami. Výpočtu konkrétních částek v jednotlivých oblastech sociálního a zdravotního pojištění se budeme věnovat v samostatných článcích.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.