Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákona o ochraně spotřebitele

Poslanecká sněmovna minulý týden na své 36. schůzi projednávala novelu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, kterou poslancům vrátili senátoři s pozměňujícími návrhy. Sněmovna ale změny Senátu odmítla a setrvala na svém původním znění návrhu. Novela zpřísňuje podmínky pro pořádání předváděcích prodejních akcí a zřizuje tzv. registry dlužníků. Účinnost novely je navržena, s výjimkou několika bodů, ode dne vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Předváděcí akce
Novelou se kromě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, mění také zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, a zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Cílem novely je zejména lepší ochrana spotřebitele na předváděcích prodejních akcích. Na letácích, které na tyto akce lákají především starší účastníky, budou muset nově být uvedeny ceny nabízeného zboží. Lidé si tak budou moci předem zjistit, zda je nabídka skutečně výhodná. Na těchto akcích také nebude možné přijímat od kupujících peníze. A lhůta, v níž potrvá zákaz přijímání peněz, byla stanovena ještě na dobu sedmi dnů po konání akce. Tím spotřebitelé dostanou dostatek času na rozmyšlenou. Nyní se totiž poměrně často stává, že si kupující svou koupi rozmyslí a chce využít práva odstoupit do dvou týdnů od smlouvy, ale podnikatel již na uvedené adrese nesídlí nebo firmu dokonce úplně zruší. Ochranu spotřebitele by mělo posílit např. i to, že inspektoři České obchodní inspekce budou smět nahrávat průběh předváděcích prodejních akcí i bez souhlasu pořadatele. Prodávající také nebudou moci pro hovory související s uzavřenou smlouvou používat telefonní čísla s vyšší než běžnou sazbou za hovor. Novela také zavádí možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Podle původního vládního návrhu měla tuto pravomoc dostat pouze Česká obchodní inspekce. Díky pozměňovacímu návrhu poslance Martina Plíška (TOP 09) budou moci bezplatné mimosoudní řešení nabízet i nestátní organizace, které budou podléhat výběru a dozoru Ministerstva průmyslu a obchodu.

Registry
Podle znění novely schváleného Poslaneckou sněmovnou budou smět registry s údaji o spolehlivosti a platební morálce klientů provozovat jen neziskové organizace. V současnosti již existují registry SOLUS a CNCB, novela ale má jejich činnosti dát jasná pravidla. Prodejci budou mít povinnost své zákazníky informovat o tom, že jejich údaje poskytnou některému registru. K dalšímu zpracování a vzájemnému poskytování údajů o spotřebitelích pak již nebude třeba jejich souhlasu, proto musí být provozování registrů upraveno zákonem. Právě vedení údajů v registrech bez souhlasu spotřebitele se ale nelíbilo senátorům, a proto navrhli celé ustanovení o registrech z novely vypustit. Poslanci ale setrvali na svém původním návrhu a tak registry o spolehlivosti a platební morálce klientů budou zpracovávat informace o závazcích spotřebitelů, a to jak o závazcích, jejichž splatnost teprve nastane, tak o závazcích po lhůtě splatnosti. Splacený závazek bude muset provozovatel registru smazat, jen pokud o to spotřebitel požádá. Spotřebitel bude mít právo zápis zpochybnit a případně požadovat opravu.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.