Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Zvýšení spotřební daně u tabákových výrobků

Dalším zákonem, který minulý týden schválil Senát, je novela zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Novela obsahuje tříletý plán úprav sazeb spotřební daně z tabákových výrobků. Cena jedné krabičky by se měla v příštím roce zvýšit o tři až čtyři koruny, v dalších dvou letech by měla růst o jednu až dvě koruny. Novela bude nyní předložena k podpisu prezidentovi.

Zvýšení spotřební daně se netýká jenom cigaret, ale i doutníků, cigarillos a tabáku ke kouření. Důvodem postupného zvyšování spotřební daně u tabákových výrobků je slabší kurz koruny, kvůli kterému by Česká republika neplnila sazby stanovené evropskou směrnicí č. 2011/64/EU, o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků, protože sazby spotřební daně jsou uváděny v eurech. Korunu oslabila intervence České národní banky v listopadu 2013.
Poslední novela, která zvyšovala sazby spotřební daně u tabákových výrobků, vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 201/2014 Sb. a začala platit 1. prosince 2014.
Podle novely, kterou již schválila Sněmovna a následně i Senát, se sazby zvýší poprvé k 1. lednu příštího roku a poté od stejného data i v letech 2017 a 2018. Přesné hodnoty sazeb pevné části daně v současnosti a příštích třech letech jsou uvedeny v tabulce:


Sazba pevné části daně

2015201620172018
cigarety1,29 Kč/kus1,39 Kč/kus1,42 Kč/kus1,46 Kč/kus
doutníky, cigarillos1,42 Kč/kus1,64 Kč/kus1,67 Kč/kus1,71 Kč/kus
tabák ke kouření1 896,00 Kč/kg2 142 Kč/kg2 185 Kč/kg2 236 Kč/kg

U cigaret se k pevné části daně připočítává ještě procentní část ve výši 27 %, dražší značky cigaret proto podléhají vyššímu zatížení spotřební daní než značky levnější. Konečný součet daně bude u cigaret v roce 2016 činit nejméně 2,52 Kč/kus, v roce 2017 nejméně 2,57 Kč/kus a v roce 2018 nejméně 2,63 Kč/kus. 
Novela upravuje také některá pravidla související se správou spotřebních daní, týká se například vratky spotřební daně z nafty u zemědělců. Podle novely nevznikne nárok na vratku části daně v rámci zemědělské prvovýroby, pokud Evropská komise rozhodne, že veřejná podpora poskytnutá konkrétnímu příjemci byla protiprávní.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.