Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákona o pedagogických pracovnících

Poslanecká sněmovna dnes na druhý pokus schválila novelu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, jejímž hlavním cílem je zákaz současné praxe, kdy jsou učitelé zaměstnáváni na 10 měsíců po dobu školního roku a na prázdniny jsou pravidelně propouštěni. Ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) uvedla, že se tento problém týká asi 4 tisíc učitelů. Novela situaci řeší tím, že stanovuje minimální délku pracovního poměru pro pedagogické pracovníky nejméně na 12 měsíců. Senátoři novelu vrátili do Sněmovny s drobným legislativně technickým pozměňovacím návrhem, záměr novely ale nijak neměnili, proto Sněmovna dnes zákon podle předpokladu schválila v senátním znění.

Původně vládní návrh novely zákona o pedagogických pracovnících reaguje na současnou praxi v regionálním školství, kdy jsou s pedagogickými pracovníky uzavírány pracovní smlouvy na dobu určitou pouze na období školního roku, tedy od 1. 9. do 30. 6. Po dobu hlavních prázdnin jsou pak tito učitelé bez zaměstnání a potýkají se s existenční nejistotou. Podle slov ministryně školství je tato praxe nedůstojná a nepřispívá k respektu vůči učitelům. Pedagogové jsou tak často nuceni přivydělávat si v létě jiným způsobem a je nevhodné, když je žáci vidí například jako prodejce u stánku s občerstvením nebo jak vykonávají pomocné práce v některém z obchodních řetězců. Novela praxi uzavírání smluv jen po dobu školního vyučování zakazuje. Do zákona o pedagogických pracovnících vkládá novela ustanovení, které jasně říká, že doba trvání pracovního poměru na dobu určitou pedagogického pracovníka mezi týmiž smluvními stranami činí nejméně 12 měsíců a může být ode dne vzniku prvního pracovního poměru opakována nejvýše dvakrát. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, přitom současnou praxi nevylučuje. Podle ministerstva školství je ale práce pedagogických pracovníků dostatečně specifická na to, aby odůvodňovala stanovení speciálních pravidel sjednávání pracovních poměrů na dobu určitou v zákoně č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Uzavírat kratší než 12měsíční smlouvy bude nadále možné jen v odůvodněných případech, např. při zástupu za nemocného učitele.
V Poslanecké sněmovně byl také přijat pozměňovací návrh poslankyně Niny Novákové (TOP 09), díky kterému budou moci umělecké předměty na všech stupních škol učit i učitelé, kteří získali odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti umění ve studijním oboru umělecko – pedagogického zaměření. Díky této změně došlo ve čtyřech paragrafech k přečíslování odstavců, což ale nebylo promítnuto do ustanovení, které se na ně odkazuje. A právě náprava tohoto opomenutí byla důvodem, proč Senát novelu vrátil do Poslanecké sněmovny. Jiné pozměňovací návrhy senátoři k novele neměli, její původní záměr tak zůstal nezměněn. Poslanci dnes novelu velmi rychle a bez připomínek znovu schválili ve znění opravy ze Senátu. Účinnosti novela nabude patnáctým dnem po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.