Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákona o podmínkách podnikání v cestovním ruchu

Poslanecká sněmovna znovu projednala a schválila ve znění senátních úprav novelu zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu. Podle původně schváleného znění novely měly pojišťovny hradit nároky klientů při úpadku cestovní kanceláře v plné výši. Senátoři ale příslušné ustanovení přepracovali a novelu poslancům vrátili s pozměňovacím návrhem, podle kterého pojišťovny nebudou muset překročit sjednaný limit plnění při odškodnění klientů cestovních kanceláří. Novela ve znění senátních změn bude odeslána prezidentovi republiky k podpisu, platit bude od patnáctého dne po vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Po prvním projednání novely v Poslanecké sněmovně byla hlavní a nejdiskutovanější změnou zákona č. 159/1999 Sb. nová povinnost pojišťoven hradit nároky klientů při úpadku cestovní kanceláře v plné výši i nad sjednaný limit. Poslanci argumentovali tím, že úprava koresponduje i s nedávným rozhodnutím Ústavního soudu (psali jsme zde). S tím ale pojišťovny nesouhlasily a začaly cestovním kancelářím vypovídat pojistky. Cestovní kanceláře tím byly postavené mimo zákon, protože měly povinnost se pojistit, ale neměly u koho. Senátoři proto příslušné ustanovení v novele přepracovali a poslanci se museli novelou znovu zabývat a nakonec ji schválili ve znění navrženém Senátem. Podle něj budou cestovní kancelář a pojišťovna povinny sjednat pojištění tak, aby sjednaný limit pojistného plnění činil minimálně 30 % ročních plánovaných tržeb z prodeje zájezdů. Pokud by tyto tržby měly být nižší než tržby v předchozím roce, pak bude pojistný limit minimálně 30 % těchto tržeb v předchozím roce. Cestovní kancelář bude povinna udržovat v průběhu trvání pojištění limit pojistného plnění v takové výši, aby v případě pojistné události byly uspokojeny veškeré nároky zákazníků podle § 6 zákona o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu. Pojišťovny budou povinny uspokojit nároky zákazníků do výše sjednaného limitu pojistného plnění. Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (ANO) zároveň v Senátu přislíbila, že bude vytvořen garanční fond na úhradu nároků nad sjednané limity, do kterého budou přispívat cestovní kanceláře.
I po senátní úpravě zůstává v novele povinnost cestovních kanceláří předložit pojišťovně ještě před uzavřením smlouvy údaje o svém hospodaření. Cestovky také budou muset doložit celkové počty zájezdů a pravidelně každý měsíc informovat pojišťovny o počtu cestujících, o počtu prodaných zájezdů, o zaplacených zálohách apod. Pojišťovny tak budou spoluzodpovědné za stanovení správné výše limitu pojistného plnění, odpovědnost za dodržování jeho správné výše však bude na cestovní kanceláři. Plnění všech zákonných povinností cestovních kanceláří vůči pojišťovnám bude kontrolovat Ministerstvo pro místní rozvoj. Při neplnění povinností a ohrožení zájmů zákazníků bude ministerstvo moci cestovní kanceláři zakázat uzavírání nových smluv. Cestovní agentury budou muset u prodávaných zájezdů nově uvádět, která cestovní kancelář je organizuje.

Související článek:
ÚS: Při krachu cestovní kanceláře musí pojišťovna klientům vyplatit plnou cenu zájezdu

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.