Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Teplota ve vytápěném bytě

V předchozím článku jsme uvedli základní pravidla pro zahájení dodávek tepla při poklesu venkovních teplot. Dnes se budeme věnovat tomu, jaká by měla být ve vytápěném bytě teplota. I na tuto otázku najdeme odpověď ve vyhlášce č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie.

V průběhu otopného období mají být podle vyhlášky č. 194/2007 Sb. byty vytápěny tak, aby v době od 6.00 do 22.00 hodin průměrné teploty vnitřního vzduchu dosahovaly výpočtových teplot stanovených projektem budovy. Přehled výpočtových vnitřních teplot a relativní vlhkosti vnitřního vzduchu v otopném období ve vytápěných místnostech v různých typech místností a v různých objektech je uveden v příloze č. 1 vyhlášky č. 194/2007 Sb.
V obytných budovách v trvale užívaných bytech je průměrná denní teplota pro obývací pokoje, ložnice, kuchyně, jídelny, jídelny s kuchyňským koutem, pracovny, dětské pokoje, klozety aj. stanovena na 20°C. V koupelně by pak mělo být 24°C, ve vytápěných vedlejších místnostech, jako jsou předsíně a chodby, stačí 15°C a na vytápěných schodištích dokonce jen 10°C. Tyto hodnoty se navyšují u místností s venkovními stěnami, a to o 1°C v místnosti s jednou venkovní stěnou, o 1,5°C v místnosti s dvěma venkovními stěnami a o 2°C v místnosti s třemi nebo více venkovními stěnami.
Průměrná teplota vnitřního vzduchu ve vytápěných místnostech se měří teploměrem odstíněným vůči sálání okolních ploch a vlivu oslunění a činí jednu čtvrtinu součtu teplot naměřených uprostřed půdorysu místnosti ve výši 1 m nad nášlapnou vrstvou podlahy v 8.00, 12.00, 16.00 a 21.00 hodin.
V době od 22.00 do 6.00 hodin se vytápění obytných místností může omezit nebo krátkodobě přerušit, vždy ale musí být zajištěna tepelná stabilita místností. Konkrétní teploty zajišťující tepelnou stabilitu se stanovují např. podle normy ČSN 73 05 40-2 a projektu budovy, obecně lze ale říct, že by se teplota obytných místností v nočních hodinách měla pohybovat v rozmezí mezi 16°C a 18°C.
Pokud teplomilní obyvatelé bytů požadují vytápění na vyšší průměrné teploty, musí s tím souhlasit více než dvě třetiny nájemníků, konečných spotřebitelů nebo vlastníků těchto bytů a nesmí být překročen limit vnitřních teplot. Nepřekročitelné limity jsou výše uvedené teploty zvýšené o hodnotu 2°C, např. v obytné místnosti s jednou venkovní stěnou by tedy neměl být překročen limit 23°C.

Související článek: 
Zahájení topné sezóny

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.