Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nové dálniční kupóny na rok 2016

Již v průběhu letních prázdnin oznámilo Ministerstvo dopravy, že ceny dálničních kupónů zůstanou i v roce 2016 stejné jako poslední dva roky. Nyní vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem. Vyhláška mimo jiné obsahuje vzory dálničních kupónů na příští rok. A právě chystaná změna vzhledu kupónů bude největší za celou dobu existence dálničních známek. Nové vzory kupónů najdete v našem dnešním článku.

Dálniční kupony
Nová vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, tentokrát nenovelizuje, ale zcela ruší předchozí platnou vyhlášku č. 435/2012 Sb. Letošní vyhláška na rozdíl od předchozích let nepřináší jen obvyklou změnu drobných detailů a podkladové barvy dálničních kupónů. Nový vzhled dálničních kupónů je největší změnou za dobu jejich existence. Denní, měsíční a roční kupóny se od sebe nebudou lišit jen barvou, jako dosud, ale také tvarem. Desetidenní známka bude mít tvar žlutého trojúhelníku, měsíční modrého čtverce a roční červeného kruhu. Různé tvary mají zabránit padělání známek a také pomoci dopravní policii a celní správě snadněji rozpoznávat jednotlivé známky na větší vzdálenost.
Kromě již výše zmíněné nové vyhlášky č. 306/2015 Sb. bude koncem roku vydáno také nové nařízení vlády, které přinese ceny jednotlivých kupónů na rok 2016. Podle oznámení Ministerstva dopravy budou tyto ceny stejné jako letos a vloni. Roční kupón tedy bude stát 1500 Kč, měsíční 440 Kč a desetidenní 310 Kč. I platnost ročního kupónu zůstane zachována s přesahem do posledního měsíce předchozího roku a prvního měsíce následujícího roku, pro rok 2016 tedy od 1. prosince 2015 do 31. ledna 2017. Ministerstvo dopravy dále oznámilo, že do budoucna plánuje přechod z nalepovacích kupónů na databázový systém s kamerovou kontrolou, podobný např. systému v Maďarsku.

Nové dálnice
Důležitou změnou, kterou nová vyhláška letos přináší, je rozšíření dálniční sítě cca o 300 km. Tuto změnu umožnila novela č. 268/2015 Sb., kterou se od 31. 12. 2015 mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, tzv. zákon o silničním provozu (psali jsme zde). Nová vyhláška č. 306/2015 Sb. přináší tabulku s konkrétními úseky silnic, které budou od 1. ledna 2016 považovány za dálnice. Vyhláška obsahuje ve svých přílohách dvě tabulky. Tabulka v příloze 2 vyhlášky obsahuje seznam současných dálničních úseků a bude platná pouze od 1. prosince 2015 do 31. prosince 2015. Od 1. ledna 2016 pak začne platit tabulka z přílohy 3 vyhlášky, kde už je dálniční síť rozšířená o nové úseky silnic, které dosud byly silnicemi pro motorová vozidla.

Ceny dálničních kupónů zůstanou stejné:

Časová platnostVymezení platnostiKategorie  vozidlaCena
1 rokPlatnost začíná 1. 12. předchozího kalendářního roku a končí 31. 1. následujícího kalendářního roku.do 3,5 tuny včetně1500 Kč
1 měsícPlatnost začíná dnem vyznačeným na kupónu a končí uplynutím dne prvního bezprostředně následujícího měsíce, který se číselně shoduje se dnem vyznačeným na kupónu. Není-li takový den v příslušném následujícím kalendářním měsíci, připadne konec platnosti na jeho poslední den.do 3,5 tuny včetně440 Kč
10 dnůPlatnost začíná dnem vyznačeným na kupónu a končí uplynutím desátého kalendářního dne.do 3,5 tuny včetně310 Kč

Vzory dálničních kupónů pro rok 2015:
      
 
Vzory dálničních kupónů pro rok 2016:
      
 

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.