Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Ústavní soud zrušil ustanovení o odejmutí cestovního pasu trestně stíhaným

ÚS zrušil k 31. 12. 2010 ustanovení § 23 písm. c) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech. Toto ustanovení zní: "Vydání cestovního dokladu občanovi se odepře nebo vydaný cestovní doklad se odejme na žádost orgánu činného v trestním řízení, je- li proti občanovi vedeno trestní stíhání pro trestný čin, za který lze uložit trest odnětí svobody nejméně 3 léta".

Podle výše citovaného zákona dnes o nevydání či odnětí cestovního pasu trestně stíhaným lidem, kterým hrozí nejméně tříletý trest, rozhodují magistráty a městské úřady. Ty však nemají pravomoc posoudit, zda požadavek na nevydání či odebrání pasu je, či není oprávněný. A právě to Ústavní soud uznal a dodal, že o tom by měly rozhodovat pouze soudy nebo policie. Ve svém nálezu Pl. ÚS 18/07 zcela vyhověl návrhu navrhovatele a napadené ustanovení zrušil. Zároveň však přiměřeně odložil vykonatelnost svého nálezu, aby zákonodárci umožnil na vzniklou situaci ústavněkonformně reagovat.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.