Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Zákon o pyrotechnických výrobcích

Minulý týden vyšel ve Sbírce zákonů ČR pod číslem 206/2015 Sb. zcela nový zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů, tzv. zákon o pyrotechnice. Nový zákon přináší celistvou úpravu pro oblast pyrotechnických výrobků a v neposlední řadě také transponuje do českého práva evropské předpisy. Zákon začne platit 4. září 2015.

V současné době je oblast pyrotechnických výrobků upravena různými právními předpisy, zákon č. 206/2015 Sb. tak mění i příslušná související ustanovení v několika dalších zákonech a některé předpisy ruší a plně nahrazuje. Zákon implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2013/29/EU, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání pyrotechnických výrobků na trh, a prováděcí směrnici Komise č. 2014/58/EU, kterou se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2007/23/ES zřizuje systém pro sledovatelnost pyrotechnických výrobků.
Pyrotechnickým výrobkem se podle zákona rozumí výrobek obsahující výbušné látky nebo směs výbušných látek určené k produkci tepla, světla, zvuku, plynu, kouře nebo kombinace těchto efektů pomocí samoudržujících se exotermických chemických reakcí. Zákon pak v příloze dělí pyrotechnické výrobky do kategorií podle způsobu použití, podle jejich účelu a stupně nebezpečnosti, a to včetně úrovně hluku. Výrobce bude muset výrobky označovat registračním číslem a povinně povede jejich evidenci. Zavádí se systém sledovatelnosti pyrotechnických výrobků, každý subjekt bude muset být schopen poskytnout informaci, od koho výrobek koupil a komu jej dodal. Zákon stanovuje základní bezpečnostní požadavky, které musí pyrotechnické výrobky splňovat před jejich dodáním na trh.
Zákon č. 206/2015 Sb. také upravuje množstevní limity pro skladování pyrotechnických výrobků při prodeji. V prodejní místnosti bude možné skladovat maximálně 80 kilogramů čisté hmotnosti výbušných látek. Pokud má prodejna tzv. příruční sklad, liší se povolené limity podle toho, jakým způsobem jsou ve skladu výbušniny uloženy, maximum je ale 750 kg výbušných látek. Vznikne také rejstřík pyrotechnických výrobků, informace o výrobcích vedených v rejstříku budou dostupné po internetu. Pořadatelé profesionálních ohňostrojů budou nově k ohlášení jejich konání potřebovat písemný souhlas majitele pozemku, lhůta pro ohlašování zůstává stejná, tedy dva dny.
Současně s novým zákonem vyšla ve Sbírce zákonů 20. srpna i dvě nová nařízení vlády týkající se pyrotechnických výrobků. Jedná se o nařízení vlády č. 207/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 178/2011 Sb., o stanovení některých pyrotechnických výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz, a vzoru žádosti o udělení povolení, a nové nařízení vlády č. 208/2015 Sb., o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.