Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákona o odpadech

Jednou z novel, která vyšla v září ve Sbírce zákonů, je i technická novela č. 223/2015 Sb., kterou se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. Hlavním cílem novely č. 223/2015 Sb. je uvést do souladu českou legislativu s evropskou. Novela také upřesňuje pojem bezhotovostní platba za kovový odpad a již v průběhu projednávání v Poslanecké sněmovně se do ní pozměňovacím návrhem dostal i kolektivní systém pro zpětný odběr pneumatik. Novela č. 223/2015 Sb. nabude účinnosti první den kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení, tedy 1. října 2015.

Výkup kovů pouze bezhotovostním platebním stykem začal v ČR platit od 1. března 2015, informovali jsme o tom v samostatném článkuNovela zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, zpřesňuje výklad pojmu bezhotovostní platba, tou při výkupu kovů může být výhradně převod z účtu na účet nebo poštovní poukázka. Dosud jsou právě tyto dva způsoby bezhotovostní platby pouze doporučené Ministerstvem životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí vydalo k novele č. 223/2015 Sb. informaci týkající se právě poštovních poukázek (informaci MŽP najdete zde).
Hlavním cílem této technické novely zákona o odpadech ale je zapracování některých nových evropských předpisů do našeho právního systému. Evropská komise navíc vede s Českou republikou infrigementové řízení pro nesprávné zapracování směrnice o odpadech do naší odpadové legislativy. I tento nedostatek novela č. 223/2015 Sb. napravuje, proto je někde označována jako infrigementová novela.
Formou pozměňovacího návrhu byla v Poslanecké sněmovně do novely vložena i zcela nová úprava zavádějící kolektivní systémy v oblasti zpětného odběru pneumatik. Úprava zpětného odběru pneumatik je v zákoně o odpadech již od roku 2014, nová úprava obsažená v novele č. 223/2015 Sb. nastavuje konkrétní pravidla pro provádění zpětného odběru pneumatik. Novela upravuje podmínky vzniku a fungování kolektivních systémů v oblasti pneumatik, přičemž vychází z již platné právní úpravy v oblasti baterií a akumulátorů, jež se v praxi osvědčila. Na Ministerstvu životního prostředí je připravována nová vyhláška o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik, která by měla co nejdříve nahradit stávající platnou vyhlášku č. 465/2013 Sb., o stanovení vzoru návrhu na zápis do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik a obsahu roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik. Právě systém zpětného odběru pneumatik byl důvodem, proč v Senátu padl i návrh na vrácení novely zpět do Sněmovny. Senátorce Jitce Seitlové se nelíbilo, že firmou, která bude zpětný odběr provozovat, se může stát jen firma, která uváděla na trh pneumatiky nejméně tři předcházející roky a za tu dobu jich prodala nejméně tisíc tun. Tyto podmínky podle Seitlové ohrožují hospodářskou soutěž. Nakonec ale Senát novelu schválil beze změn, prezident ji následně podepsal, 10. září 2015 vyšla pod číslem č. 223/2015 Sb. ve Sbírce zákonů a 1. října 2015 nabude účinnosti.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.