Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

ÚS: Při krachu cestovní kanceláře musí pojišťovna klientům vyplatit plnou cenu zájezdu

Ústavní soud včera vyhlásil svůj nález, kterým jednoznačně rozhodl, že při krachu cestovní kanceláře mají klienti, kteří neodjedou na zaplacený zájezd, nárok na úhradu jeho plné ceny. Nezáleží přitom na výši sjednaného plnění v pojistné smlouvě uzavřené mezi prodejcem zájezdu a pojišťovnou. Generali Pojišťovna a. s., jejíž konkrétní stížnost Ústavní soud projednával, je připravena předložit celou věc Evropskému soudnímu dvoru.

Na Ústavní soud v Brně se obrátila Generali Pojišťovna a. s. se stížností proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2. V řízení šlo o spor klienta zkrachovalé cestovní kanceláře, kterému pojišťovna vyplatila jen část z ceny zaplaceného zájezdu s odůvodněním, že vyplácí škodu jen do výše limitu sjednaného pojištění.
Ústavní soud ale rozhodl v souladu s předchozím rozsudkem soudu nižší instance, tedy tak, že pojišťovna musí v případě krachu cestovní kanceláře vyplatit cestujícímu plnou cenu neuskutečněného zájezdu. Podle soudců plyne povinnost plné náhrady z ustanovení § 8 odst. 2 ve spojení s § 6 zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu. Minimální limity sjednaného pojištění mají v tomto případě jen globálně eliminovat podhodnocování rizik při uzavírání pojistných smluv. Pojišťovny mají navíc možnost využít zákonné možnosti přístupu k dokladům cestovní kanceláře a případně změnit pojistnou smlouvu.
Veřejné právo, jak v EU, tak v ČR, navíc cestujícímu z pohledu spotřebitelského práva zajišťuje určitou právní pozici, kterou si nemohou pojišťovna a cestovní kancelář mezi sebou ujednat v jeho neprospěch. V případech výplaty škod klientům zkrachovalých cestovních kanceláří tak nelze použít omezení pojistného plnění vyplývající ze zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. Ochrana spotřebitele podle Ústavního soudu sice nepředstavuje některé ze samostatně ústavně zaručených základních práv a svobod, nicméně představuje jeden z principů, na nichž je založeno fungování Evropské unie a kterými se Česká republika jako její členský stát musí řídit. Soud tedy rozhodl tzv. „eurokonformním“ způsobem, tedy že při více výkladových variantách zvolil tu, která je v souladu s právem EU, v tomto případě zejména v souladu s pravidly stanovenými ve směrnici č. 90/314/EHS, o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy.
Pojišťovna Generali pokládá rozsudek Ústavního soudu za průlom do principů pojišťovnictví a chce se obrátit na Evropský soudní dvůr. Naznačila také, že pojištění cestovních kanceláří je rizikovým produktem a je možné, že díky tomuto verdiktu Ústavního soudu ho pojišťovny přestanou nabízet. Česká asociace pojišťoven pro pojištění majetku a odpovědnosti uvedla, že se s rozsudkem ještě podrobně neseznámila, ale že je překvapivý a že očekávala jiný výsledek.
Plný text nálezu Ústavního soudu najdete zde.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.