Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákona o regulaci reklamy

Počátkem tohoto týdne vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 202/2015 Sb. novela zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, podle níž je trestné i šíření reklamy na nepovolené loterie. Novela má také umožnit lepší postih anonymní volební propagace a dozor nad reklamou na potraviny přenáší z krajských živnostenských úřadů na Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci. Novela č. 202/2015 Sb. nabyla účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy 17. srpna 2015.

Asi nejvýraznější změnou, kterou vládní novela č. 202/2015 Sb. do zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, přináší, je to, že trestné bude zadání, zpracování, ale i šíření propagace na nepovolené loterie. Jde o snahu zabránit zadávání a šíření obchodních sdělení od loterijních společností, které nemají licenci Ministerstva financí. Proti tomu protestovali zástupci Sdružení pro internetový rozvoj, Asociace televizních organizací a také přímo Česká televize a televize Nova. Oponenti této změny tvrdí, že mají jen malou šanci zjistit, že jde právě o nepovolenou loterii. Například u některých spotřebitelských soutěží prý není zcela jasná hranice mezi soutěží a loterií. 
Novelou č. 202/2015 Sb. se také mění zákaz anonymní volební reklamy na zákaz anonymního volebního oznámení, nebude se tak nově týkat jen výslovně podnikatelské činnosti. Zakázáno pod hrozbou až dvoumilionové pokuty bude tedy šíření anonymního oznámení týkajícího se voleb v době od vyhlášení voleb do ukončení hlasování.
Dozor nad reklamou na potraviny, která obsahuje výživová nebo zdravotní tvrzení, a nad reklamou na potraviny uvádějící v omyl má podle novely č. 202/2015 Sb. přejít na Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci.
Rozšíří se také omezení místa, kde může být šířena reklama na provozování pohřební služby nebo krematoria. Nově bude zakázáno šířit takovou reklamu v celém areálu zdravotnického zařízení a zařízení sociálních služeb. Dosud se zákaz vztahoval pouze na prostory zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Novelou se ale zároveň ruší všechna omezení týkající se obsahu reklamy na činnosti v pohřebnictví.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.