Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Registr přestupků

Ve Sbírce zákonů vyšla v polovině srpna novela č. 204/2015 Sb., kterou se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, a zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů. Novela č. 204/2015 Sb. zavede zcela nový systém, tzv. registr přestupků. Do centrálního registru se budou zapisovat a pět let v něm uchovávat vybrané přestupky. Za opakované přestupky pak budou jejich pachatelům hrozit vyšší pokuty.

Centrální registr vybraných přestupků má pomoci v boji proti drobné kriminalitě. Registr přestupků bude existovat při Rejstříku trestů a zapisovat se do něj podle novely č. 204/2015 Sb. budou přestupky proti majetku (např. drobné krádeže), veřejnému pořádku (např. rušení nočního klidu) a občanskému soužití (např. méně závažná ublížení na zdraví) a některé další přestupky. Do rejstříků budou mít přístup správní orgány projednávající přestupky (např. obce), orgány činné v trestním řízení, soudy, státní zastupitelství a v některých případech i Ministerstvo spravedlnosti a Kancelář prezidenta republiky. Občané ale možnost požádat o opis z evidence vlastních přestupků nedostanou.
Správní orgány ale budou mít přehled, zda se pachatel dopouští přestupku opakovaně, a za opakované přestupky budou moci udělit až o polovinu vyšší pokutu. Opakovaného přestupku se dopustí ten, kdo ho spáchá do jednoho roku poté, co ho správní orgán uzná vinným z předchozího přestupku. Návrh, aby se opakovaný přestupek stal trestným činem, ale Sněmovnou neprošel. Opakovaný záznam v rejstříku bude mít např. vliv na vydání povolení k vystavení zbrojního průkazu, případně bude i možné recidivistovi zbrojní průkaz odebrat.
Novelou č. 204/2015 Sb. se celkově zvyšují pokuty za přestupky, v běžném blokovém řízení by mělo být možné uložit pokutu až do výše 5 tisíc korun, namísto současné tisícikoruny.
Novelou se mimo jiné také zavádí možnost požádat o výpis z rejstříku trestů elektronicky prostřednictvím portálu veřejné správy. Lidé s datovou schránkou tak nebudou muset pro výpis chodit na úřad nebo na kontaktní místo veřejné správy.
Kromě zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, a zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, se novelou č. 204/2015 Sb. mění také související ustanovení v dalších osmnácti zákonech. Novela nabude účinnosti až od prvního dne čtrnáctého kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy od 1. října 2016. Některá ustanovení, jako např. zvýšení horní hranice blokové pokuty, ale začnou platit už prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení, tedy 1. října 2015.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.